Stockholms universitet

Forskningsprojekt SEED: Säkra och effektiva tentor på distans

Coronapandemin har lett till stora förändringar på många områden, även inom universitetsvärlden. Det här projektet utvärderar Insperas digitala tentamensportal och studerar hur den kan öka rättssäkerheten för tentamina på distans.

Tangentbord, mus, äpple, penna och papper
Foto: Philippe Renaud/Mostphotos.

Distansutbildning ställer andra krav på lärare och utbildningsförvaltning jämfört med undervisning och examination på plats. Under coronapandemin blev det nödvändigt att snabbt göra stora förändringar. Men det har varit svårt att utveckla säkra tentamensrutiner, och det är ännu inte möjligt att genomföra distansprov med samma rättssäkerhet som prov på plats.

Att inte kunna erbjuda säkra och rättvisa examinationer kan så småningom försämra värdet av en universitetsexamen. I dagsläget bedrivs flera kurserna på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms universitet, med en blandning av distans- och platsbundna aktiviteter. Distanstentor har också påverkat arbetsorganisationen mellan lärarna och examinationsförvaltningen vid institutionen.

Projektet utvärderar Insperas digitala tentamensportal. Det studerar hur portalen kan öka rättssäkerheten för distanstentor på DSV-kurser, samt hur tjänsten kan användas av DSVs tentaadministration.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Gunnar Wettergren

IT-pedagog

Institutionen för data- och systemvetenskap

Shengnan Han

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
2023_2

Amos Portal Skog

Administrativ samordnare

Institutionen för data- och systemvetenskap