Stockholms universitet

Forskningsprojekt Virtuella patientfall för våld i nära relationer

Detta projekt fokuserar på att utbilda och träna personal och studenter inom hälso- och sjukvården för att upptäcka och hantera våld i nära relationer.

Skärmdump som visar ett virtuellt fall i VCS-systemet.
Skärmdump som visar ett virtuellt fall i VCS-systemet.

Virtuella fall är representationer av möten mellan en yrkesperson och en annan människa, där en fysisk person kan interagera med en digitalt visualiserad patient. Avsikten är att träna på beslutsfattande och professionellt resonemang. Virtuella fall kan också användas för examination.

I detta projekt ligger fokus på väld i nära relationer. Detta är ett stort folkhälsoproblem då cirka sju procent av befolkningen är drabbad.

Hälso- och sjukvårdspersonal (till exempel sjuksköterskor, specialistsköterskor, läkare och barnmorskor) har en unik möjlighet att förebygga och minska denna typ av våld genom screening och remisser till specialkunniga. Men forskning har visat att hälso- och sjukvårdspersonal ofta saknar kunskap och metoder för att identifiera och hantera individer som är utsatta för våld i nära relationer.

I detta projekt undersöker vi potentialen hos virtuella fall för att träna yrkesverksamma att upptäcka och hantera offer för våld i nära relationer. Detta projekt är en del av ett större projekt på Centrum för psykiatriforskning vid Region Stockholm.

Mer information om det övergripande projektet finns på deras webbsidor

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Uno Fors

Forskare

Institutionen för data- och systemvetenskap

Medlemmar

Karolina Sörman

PhD, enhetschef för Fortbildningen vid CPF, chef för centrala Metis-kansliet, projektledare för ViNR

Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Ylva Elvin-Nowak

PhD, klinisk psykoterapeut

Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm

Karin Dahlström

Klinisk psykolog

Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm

Mia Barimani

PhD, docent i reproduktiv hälsa

Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm

Lene Lindberg

PhD, psykolog, universitetslektor i folkhälsovetenskap

Centrum för epidemiologi och socialmedicin, Region Stockholm

Marianne Kristiansson

Leg. läkare, specialist i rättspsykiatri

Rättsmedicinalverket

Rebecka Broman

MSc i hälsoinformatik, leg. sjuksköterska

Centrum för psykiatriforskning, Region Stockholm

Mer om projektet

Detta projekt är knutet till den övergripande satsningen på virtuella fall och ett särskilt editeringssystem för sådana fall: Virtual Case System (VCS).

Läs mer om VCS-projektet