Stockholms universitet

Forskningsprojekt Y-SLOSH

Y-SLOSH syftar till att undersöka bland annat orsakerna till ökningen av vanliga psykiska hälsoproblem (CMD) och nedsatt välbefinnande hos unga hos unga samt vilken roll psykisk hälsa spelar i etableringen på arbetsmarknaden.

Y-SLOSH logga, där bokstaven Y är en stiliserad katt.

Young-SLOSH (Y-SLOSH) är ungdomsversionen av Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH). Projektet, som finansieras av FORTE, bygger på enkätundersökningar som i ett första skede skickas ut till ett urval av 19 500 15–29 åringar i Sverige under våren 2024.

Syftet med Y-SLOSH är att samla in data och analysera psykisk hälsa i relation till bland annat följande:

  • daglig sysselsättning (inkl. utbildning och arbetslöshet)
  • studie- och arbetsmiljöns kvalitet
  • upplevda sociala krav
  • sociala relationer (inkl. familjebildning)
  • hälsobeteenden 
  • framtidssyn 

Deltagarna i studien bjuds i första hand in till enkätundersökningar under åren 2024, 2025 och 2026. När de sedan fyllt 30 år inkluderas de som vill i SLOSH-kohorten. Både SLOSH och Y-SLOSH kan även länkas till registerdata. Detta skapar möjlighet att studera longitudinella, potentiellt kausala samband, samtidigt som enkäten kan hållas kortare.

Studien förväntas bidra med kunskap om orsaker till bland annat psykisk ohälsa, stress, utbrändhet och svårigheter att etablera sig i arbetslivet under den kritiska övergången från ungdomen till vuxenlivet.

Mer information om Y-SLOSH på www.slosh.se

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Hugo Westerlund

Professor, stf föreståndare SFI

Psykologiska institutionen
Hugo Westerlund

Medlemmar

Sandra Blomqvist

Postdoktor

Psykologiska institutionen
profile small

Robin Högnäs

Forskare, Docent

Psykologiska institutionen
Robin

Maria Wijkander

Doktorand

Psykologiska institutionen