Stockholms universitet

”AI är fortfarande i sin linda”

Den digitala transformationen innebär stora möjligheter – men också stora utmaningar. För att tackla problemen och designa vårt framtida digitala samhälle behöver vi kombinera kunskap och erfarenhet från olika sektorer. Ett sådant möte ägde rum 19–20 oktober 2022.

Digitala tvillingar, 6G, kryptokrig, integritet, hybrida arkitekturer och rättvisa. Den årliga konferensen Digitalize in Stockholm presenterade ett brett spektrum av ämnen och perspektiv.

Först ut var schweiziska professorn Aude Billard. I sitt keynotetal visade hon resultat från krocktester mellan så kallade cobots – robotar som är utformade för att interagera med människor – och fiktiva personer i en folkmassa. Robotarna presterade inte så bra när de skulle försöka parera irrationella människor som plötsligt bytte riktning eller stannade för att hälsa på en vän.

Jelena Zdravkovic, DSV. Foto: Åse Karlén.
Jelena Zdravkovic, DSV. Foto: Åse Karlén.

– Vi vet hur cobotar fungerar i en hemmiljö, men inte hur de klarar av att hantera folkmassor, konstaterade professor Jelena Zdravkovic på konferensen. Hon är prefekt på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet.

– AI är här för att stanna – men än så länge är tekniken i sin linda. Den artificiella intelligensen kan lösa små problem men större utmaningar väntar, fortsatte hon.

Deltagare från hela världen

Digitalize in Stockholm arrangerades som en hybridkonferens och samlade representanter från akademi, näringsliv och offentlig sektor från 26 länder. Den fysiska konferensen genomfördes på DSV, Campus Kista.

Under två dagar blandades internationella huvudtalare med paneldiskussioner genomförda av bland annat Skanska, Scania, Ericsson, Region Stockholm and Karolinska Institutet. I parallella sessioner presenterades nya forskningsprojekt och de senaste resultaten från pågående projekt.

– Digitalize in Stockholm är ett tvärvetenskapligt evenemang som formas av dem som deltar. Konferensen är en möjlighet att möta världsledande forskare och verkligen interagera med varandra, sa Anna Kiefer, operativ chef på Digital Futures, när hon summerade konferensen.

Etik och integritet

Digitala plattformar ökar informationsutbytet, vilket för det mesta är positivt. Men det finns också negativa bieffekter: toxiskt språk, alternativa fakta, kriminell aktivitet… Flera talare diskuterade dessa problem.

Alon Halevy, Facebook AI. Foto: Privat.
Alon Halevy, Facebook AI. Foto: Privat.

”Om du tycker att AI är svårt borde du testa att jobba med etik”, sa Alon Halevy, Facebook AI, i sitt keynotetal. Titeln på hans anförande var ”Human Values and Integrity in Social Media Recommendations”.

Det är viktigt att forskare möter folk från både näringslivet och offentlig sektor

Halevy var en av huvudtalarna som deltog på plats. Han menar att det är viktigt att aktörer från olika sfärer deltar i diskussionen om integritet i digitala nätverk.

– Vi måste inkludera människor med olika perspektiv, från olika discipliner. Det är viktigt att forskare möter folk från både näringslivet och offentlig sektor. Vi gör det här tillsammans, säger Alon Halevy efter konferensen.

– Inom datavetenskapen är vi vana vid att lösa problem. Men de frågor vi möter här handlar om avvägningar, inte om problem. Det krävs ett annat sätt att tänka, tillägger han.

Designa människovänlig AI

Tuomas Pöysti, Finlands justitiekansler, deltog i båda konferensdagarna. Titeln på hans keynotetal var ”Rights by design and default in hybrid architectures – realizing human-centric public service in human-intelligent machine co-work”.

Tuomas Pöysti, Finlands justitiekansler. Foto: Sami Perttilä.
Tuomas Pöysti, Finlands justitiekansler. Foto: Sami Perttilä.

– Huvudbudskapet i min keynote var att vi kommer att leva och arbeta tillsammans med intelligenta system i framtiden. Detta behöver regleras av lagen. För att få människovänlig AI behöver vi planera för en intelligensarkitektur som innefattar både människor och maskiner. AI-utveckling är en fråga om ledarskap, mänskliga resurser och procedurer, samt växelverkan mellan människor och informationssystem.

Vi kommer att leva och arbeta tillsammans med intelligenta system i framtiden

För att uppnå detta krävs grundläggande förändring – en utmaning i sig. Kommer vi kunna utveckla den kunskap som behövs tillräckligt snabbt? Och kommer vi lyckas realisera den digitala transformationens fulla potential? För att göra det behövs tålamod, systematiskt arbete, agilitet och tolerans för imperfektioner, enligt Pöysti.

– På evenemang som Digitalize in Stockholm kan akademin testa relevansen i sin forskning och hitta partners inom näringslivet. För företrädare inom det offentliga är det ett bra tillfälle att träffa företag som ligger i utvecklingens framkant.

– Universitet, näringsliv och förvaltning måste dra nytta av de möjligheter som ligger till hands, och utveckla kunskap och tekniker vidare. Det räcker inte med att samarbeta, vi behöver verkligen arbeta för att skapa något nytt tillsammans. Det är mer krävande än samarbete, säger Tuomas Pöysti.

I sin roll som justitiekansler tillskansade han sig både användbara kontakter och idéer att ta med hem från konferensen.

– Jag fick värdefull input till vårt arbete med en hållbar rättsstat, en effektiv demokrati och en framtidsinriktad regering och offentlig styrning. I konversationer med andra deltagare fick jag också en del nya idéer om hur vi kan hantera imperfektioner i komplexa system, säger Tuomas Pöysti.

Mer om konferensen

Digitalize in Stockholm genomfördes 19–20 oktober 2022 som en hybridkonferens. Över 200 personer deltog på plats i Institutionen för data- och systemvetenskaps lokaler på Campus Kista, Stockholms universitet.

Denna årliga konferens arrangeras av Digital Futures, ett samarbete mellan Stockholms universitet, KTH och Rise.

Läs mer om Digital Futures

Mer om Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Text: Åse Karlén