Stockholms universitet

AI sorterar fram de goda idéerna

Idéer finns i överflöd, men hur vet man vilka man bör satsa på? Med hjälp av maskininlärning och AI kan de bästa idéerna mejslas fram, visar Workneh Yilma Ayele i sin avhandling.

Workneh Yilma Ayele. Foto: Åse Karlén.
Workneh Yilma Ayele. Foto: Åse Karlén.

Idéer som slår rot och hittar sin publik kan växa till innovationer. Men det är inte lätt att veta på förhand vilken idé som leder till succé – eller när framgången kommer. Leonardo da Vinci skissade på flygande farkoster redan i slutet av 1400-talet, men då var tiden inte mogen.

– Det var först i början av 1900-talet som bröderna Wright lyckades få upp sin flygmaskin i luften. En förutsättning var att förbränningsmotorn hade hunnit uppfinnas, konstaterar Workneh Yilma Ayele.

Han lyfter fram en annan person som också var före sin tid, nämligen elektroingenjören och uppfinnaren Nikola Tesla (1856–1943). Han hade en mängd idéer om vad elektricitet skulle kunna möjliggöra, till exempel global kommunikation via ett trådlöst ”World System”. Tesla uppfattades ömsom som geni, ömsom som galen, och dog ensam och fattig. I dag är många av hans idéer vardagsmat.

Årets första doktor på DSV

Workneh Yilma Ayele är den första att disputera vid Institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet under 2022. I sin doktorsavhandling presenterar han en hel uppsättning verktyg för hur idéer kan analyseras och genereras. Verktygen utnyttjar maskininlärning och AI, och de bygger på datadrivna och tävlingsdrivna processer.

– I dag genereras stora mängder data av olika slag, till exempel nyhetsartiklar, patent, forskningsrapporter och diskussioner i sociala medier. Jag använder sådana textbaserade data som input i mina maskininlärningsmodeller.

Manuella system för att hantera idéer har funnits länge, men dagens teknik tillåter mer avancerade lösningar. Artificiell intelligens kan arbeta med stora datamängder och sätta ljus på mönster i materialet. Därmed ringas intressanta idéer in, men AI kan sällan göra hela jobbet. För att förfina idéerna behövs också mänsklig intelligens – och intuition.

– Datadriven idégenerering är en mycket effektiv och produktiv process. Den kan ge oss idéer och innovationer som förbättrar våra liv, förutsatt att den AI vi använder sätter människan i centrum, säger Workneh Yilma Ayele.

Startups och storföretag i samspel

Goda idéer är hårdvara för alla företag som vill klara konkurrensen.

– Stora företag som Starbucks och Lego har egna system för att samla in idéer från anställda och kunder. Lakefront Brewery, ett bryggeri i USA, valde att analysera kommentarer på den sociala plattformen Reddit. Det ledde till beslutet att lansera en glutenfri öl. Innovationstävlingar och hackathons är andra vanliga sätt att samla in idéer.

Workneh Yilma Ayele betonar samspelet mellan etablerade företag och ambitiösa startups, där de stora kan ha nytta av de mindre företagens idérikedom. Företag inom bilindustrin som vill stärka sin position inom autonoma fordon analyserar till exempel gärna vad små uppstickarföretag jobbar med för teknik och idéer. Genom att outsourca delar av sin teknikutveckling kan etablerade företag få ett försprång.

Han ser Kodak som ett exempel på företag som har varit mindre bra på att omvärldsbevaka. Kodak var marknadsledande på sin tid, men missade ändå hela digitaliseringståget och lyckades inte hänga med när fotoindustrin gjorde ett teknikskifte.

– Sverige hamnar alltid i topp-tre när länders innovationsförmåga rankas. Men vi skulle behöva bli bättre på kommersialisering, och omvandla fler idéer till verkligt värde, säger Workneh Yilma Ayele.

Alla behöver bra idéer

Den verktygslåda han presenterar i avhandlingen är användbar för företag, men metoderna kan appliceras även på andra områden. Att använda maskininlärning för att identifiera idéer i stora datamängder kan vara intressant exempelvis för politiker som vill veta vad deras väljare ser som de viktigaste frågorna.

Workneh Yilma Ayele nämner också den stora produktionen av vetenskapliga artiklar, och att det som forskare är omöjligt att hinna läsa allt. Ett sätt att hålla sig à jour kan vara att låta AI analysera vilka ämnen som är populära.

– Att hitta de bästa idéerna är inte lätt, men alla har vi behov av goda idéer, säger han.

Mer om forskningen

Workneh Yilma Ayele försvarade sin avhandling 24 mars 2022. Handledare är Gustaf Juell-Skielse, biträdande handledare är Paul Johannesson.

Avhandlingen är publicerad online: ”A toolbox for idea generation and evaluation. Machine learning, data-driven, and contest-driven approaches to support idea generation”

Som nybliven doktor fortsätter Workneh Yilma Ayele som forskare och lärare på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV).
Läs mer om Workneh Yilma Ayeles forskning

I den senaste innovationsrankningen från WIPO, FNs immaterialrättsorganisation, hamnade Sverige på andra plats.
Läs mer om Global Innovation Index (GII) på WIPOs webbplats

Mer om Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Text: Åse Karlén