Stockholms universitet

Nominerad till priset "Årets Projektledarbok"

Boken tillika avhandlingen Storskaligt kreativt samarbete : organisering och kollektivt lärande i ett konst- och teaterprojekt, har blivit nominerad till priset årets projektledarbok. Författaren Aron Schoug är fil.dr i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Priset delas ut av Svenskt Projektforum.

–Roligt att min avhandling får uppmärksamhet i projektledningskretsar. Det finns en hel del saker i den som kan vara tänkvärda för projektledare i olika branscher. Till exempel hur många människors visioner och idéer kan sammanflätas till en helhet, där helheten blir större än delarna. Och hur man kan arbeta för att stödja sådana processer, säger Aron Shoug.
 

 

Tre års forskning bakom boken

Under tre år följde forskaren Aron Schoug ett stort konst- och teaterprojekt i en Stockholmsförort där mer än 1 000 konstnärer och skådespelare deltog i skapandet. Projektet blev en stor framgång och det speciella var att det inte fanns någon formell strikt styrning. Analysen fokuserar på hur handlingar samordnades, gemensam förståelse formades och hur olika grupper samspelade i styrningen av arbetet. 

Boken bidrar genom en teoretisk modell till förståelsen av hur storskaliga kreativa samarbeten i olika sammanhang hålls ihop och utvecklas. Modellen är användbar i alla sammanhang där många människor förväntas vara kreativa tillsammans, till exempel inom kreativa näringar och organisationer där innovation och utveckling är viktigt.

 


Om nomineringen

Sedan år 2008 har Svenskt Projektforum delat ut priset “Årets Projektledarbok“. För att bli nominerad måste boken beröra något som direkt kan användas inom projektområdet. Det kan vara en bok direkt riktad till projektledare eller projektmedarbetare men det kan också beröra områden som tex kommunikation, teamutveckling eller ledarskap.

 


Om författaren 

Aron Schoug, Stockholms universitet. Foto: Clemént Morin
Foto: Clemént Morin

 

Länkar

Aron Schougs profilsida på Stockholms universitet

Kaos blev till framgång – ny avhandling om att leda storskaliga kreativa samarbeten (Nyhet)

Länk till avhandlingen i fulltext i DiVA

Länk till nyhet från Svenskt Projektforum