Workshop om utforskning av simuleringar av gravitation och kvantgravitation

I juli stod Fysikum värd för en workshop i Stockholm, som organiserades gemensamt av Igor Pikovski från Fysikum och Rivka Bekenstein från Hebrew University of Jerusalem. Fokus låg på studier av kvantgravitation i labbet. 20 deltagare tillbringade tre dagar på Näsby Slott för att diskutera kvantsimuleringar och kvantaspekter av gravitation.

Gruppfoto från workshopen om att utforska simuleringar av gravitation och kvantgravitation
Gruppfoto från workshopen om att utforska simuleringar av gravitation och kvantgravitation

Under tre dagar i juli diskuterade en grupp forskare från Fysikum och Hebrew University of Jerusalem nya idéer för att simulera gravitation i labbet. Gravitation är svår att testa, och vissa fenomen som har förutsagts är nästan omöjliga att upptäcka. Ett exempel är Hawkingstrålning: utsändningen av fotoner från svarta hål. Men nyligen har simuleringar i labbet med Bose-Einstein-kondensat visat på en liknande effekt. Det är detta som Rivka Bekensteins experimentgrupp vid Hebrew University of Jerusalem fokuserar på. Hennes grupp skapar nanoenheter och optiska element som kan efterlikna gravitationsfenomen. Med sådana enheter har de visat hur ljus böjs nära en stjärna, eller hur kvantgravitation kan förändra dynamiken hos en partikel.

Nu har hennes grupp gått samman med Igor Pikovski från Fysikum för att utforska nya riktningar och blåskimrande forskning. Pikovskis forskargrupp fokuserar på att utforska kvantsignaturer för gravitation, och hur kvantsystem och gravitationsfenomen samverkar. De studerar också kvantkontroll av nya enheter och material. Tillsammans med Bekenstein har de författat en artikel som visar hur en metayta som består av enstaka atomer kan bli både reflekterande och transmitterande - en superposition av optiska egenskaper (https://www.nature.com/articles/s41567-020-0845-5). Med utgångspunkt i dessa nya idéer anordnade de båda grupperna en workshop för att utforska vilka nya simuleringar som skulle kunna göras och vad man skulle kunna lära sig av dem om gravitation.   

De två teamen fick sällskap av flera besökare från Australien och USA, samt Fysikum-forskaren Magdalena Zych och Norditas biträdande professor Fabio Costa. Som en överraskning i sista minuten deltog Israels ambassadör i Sverige, Ziv Nevo Kulman, i workshopen. Ambassadörens prioritet är att främja utbyte inom kultur och vetenskap mellan Sverige och Israel. Han visade därför stort intresse för denna workshop, och särskilt dess relevans för utvecklingen av kvantteknologi.

Denna workshop är ett första steg för nya samarbeten mellan forskargrupperna och främjar innovation i skärningspunkten mellan experimentell kvantoptik och teoretiska studier av gravitation. Workshopen stöddes av ett gemensamt forskningsanslagsprogram mellan SU och HU.

 

Mer information

Kontakta Igor Pikovski

Studera Kvantfysikens principer

Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer

Masterprogram i fysik, inriktning Kvantmateria

Avancerad kvantmekanik