Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i fysik, inriktning Kvantmateria

Studiegången Kvantmateria, Kvantoptik och Kvantteknik förbereder studenter till forskning och utvecklingsarbete i områdena: fasta tillståndets fysik, kvantteknologier, kvantinformation och grundforskning kring kvantmekanik. Studiegången kopplar studenterna med nya snabbt växande industrier relaterade till kvantteknologier och motsvarande jobbmarknad.

Utbildningen sparkar igång med allmänna experimentella och data analys verktyg (dektektorer, programmering för fysiker, statistiska metoder, ...), och ett fördjupande av teoretiska kunskaper. Programmet erbjuder sedan möjligheten att dyka in i begreppen och metoderna inom kvantoptik, kvantinformation och närliggande områden såsom nanoteknologi och supraledning m.m.