Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar forskningsfältet kvantinformation och kvantdatorer. I kursen tas ett informationsteoretiskt grepp på kvantfysikens grundläggande lagar. Kursen innehåller: • grundläggande kvantmekanik inklusive snärjelse (inflätning) och den kvantmekaniska teorin för mätningar och kvantmekanisk dekoherens • klassisk informationsteori och dess generalisering till kvantinformation, där kvantkanaler och kvantkryptografi ingår • kvantdatorer: kvantgrindar och elementära kvantkretsar samt kvantalgoritmer och kvantfelkorrigering • fysikaliska realiseringar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen