Optik och laserfysik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar: Laserns funktion och egenskaper, lasertyper, lasertillämpningar inom vetenskap och teknik. ABCD-matriser, avbildningsfel, optiska instrument, interferometri, holografi, polariserat ljus, fresneldiffraktion, anti- och högreflektionsbehandling av ytor, fiberoptik, icke-linjär optik, optiska egenskaper hos material samt fourieroptik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen