Sidan på engelska

Geo worshop entrace

Mekaniska verkstäder vid Naturvetenskapliga fakulteten

En ny "Core facility" har bildats vid naturvetenskapliga fakulteten, som kommer att täcka fakultetens behov av mekaniska verkstadstjänster.
Den nya "Core facility" består av de mekaniska verkstäderna på IGV och AlbaNova. Tjänsterna som tillhandahålls av den nya "Core facility" kommer att ersätta tjänsterna som tidigare tillhandahölls av centralverkstaden, vid Frescati Backe, som kommer att tas ur drift under våren 2021. Den nya "Core facility" kommer att erbjuda en fortsatt hög kompetens och tjänster inom mekanisk konstruktion och tillverkning i samma anda som tidigare. IGV- och AlbaNova-verkstäderna kommer att genomföra både stora och småskaliga uppgifter inom mekanisk konstruktion och tillverkning. Implementeringen av den nya anläggningens organisationsstruktur pågår och kommer att slutföras under 2021.

För beställning av mekanisk verkstadsservice under den aktuella uppstartsperioden vänligen kontakta Patrik Löfgren patrik.lofgren@fysik.su.se på Fysikum eller Draupnir Einarsson draupnir.einarsson@geo.su.se på IGV.

Enligt fakultetsbeslutet är timpriset 850 kr, varav 300 kr subventioneras av fakulteten (dvs. nettot för beställningsavdelningen/projektet är 550 kr).

 

Geo Worshop outside view and map

Verkstads adress
Svante Arrhenius väg 6A

Pris/konstnader:
IGV medarbetare 550:-/tim plus material
Externa kunder 850:-/tim plus material

För mer information kontakta
Draupnir Einarsson |  (08) 16 47 62 / 076 860 59 98
draupnir.einarsson@geo.su.se


Patrik Löfgren | (08) 553 788 93
patrik.lofgren@fysik.su.se


I verkstaden har vi de vanligaste verktygen, digitala mätverktyg och bra arbetsytor. Det finns en travers med 500 kg lyftkapacitet, till en maximal höjd av ~ 1,8 m. Utanför finns också en travers med en lyfthöjd på 4 m.
    

Verktygen och maskiner i verkstad

 • Handfräs för små jobb i plast och metall
 • Svarv för stora jobb
 • Liten svarv för mindre jobb
 • Svetsar (MIG och TIG)
 • Datorstyrd CNC fräs för stora jobb i Metall eller plast.
 • Horisontell bandsåg för profiler och rör
 • Vertikal bandsåg för plast, trä och aluminium
 • Cirkelsåg för trä
 • Böjningsmaskin för upp till 1 m lång och 4 mm tjock plåt
 • Datorstyrd CNC fräs med vakuumbord för trä och plast
 • Plastbock för upp till 1 m lång och 5 mm tjocka ark
 • Hydraulisk press, upp till 40 ton tryck
 • Stor Pelarborrmaskin
 • Liten Pelarborrmaskin
 • Blästerskåp med ljus och extraktor/filter