ERC Consolidator Grant till Jaime de la Cruz Rodriguez vid Institutionen för astronomi

European Research Council (ERC) Consolidator Grants är en del av EU:s Horisont Europa-program och är bland de mest prestigefyllda anslagen i Europa. Bidragen ska hjälpa framstående forskare, som har 7 till 12 års erfarenhet efter sin doktorsexamen, att fullfölja sina mest lovande idéer.

Jaime de la Cruz Rodriguez
Jaime de la Cruz Rodriguez

Jaime de la Cruz Rodriguez vid Institutionen för astronomi har beviljats anslag för projektet ”MAGHEAT: understanding energy deposition in the solar chromosphere”.

Läs mer här

Two ERC Consolidator Grants to Stockholm University