För mer detlajer om hur tentamen går till eller om du har frågor, läs på kursens Athenasida eller fråga kursansvarig lärare. Vill du skriva en tentamen så måste du anmäla dig och det gör du via sytemet Ladok.

Varje år i augusti har vi omtentamen i alla våra kurser. Omtentorna ligger oftast veckan innan terminsstart (i slutet av augusti). Vill du skriva en omtenta under denna period anmäler du dig via studieinfo@astro.su.se senast 9 juni. Har ingen anmält sig så ställer vi in just den omtentamen.

Länk till tentamenschemat

Hittar du inte din kurs i schemat ovan kan det bero på att kursen examineras i en annan form än skriftlig slastentamen. Frågor skickas till studieinfo@astro.su.se.