Magnus Axelssons pris

Magnus Axelsson var en av våra mest uppskattade kollegor. Hans främsta engagemang gällde grundutbildningen både på institutionen och fakulteten. Redan som doktorand jobbade Magnus som studievägledare och efter hans disputation vikarierade han som studierektor på Institutionen för astronomi. På Fysikum var han studievägledare från 2012. 2019 blev han sedan utbildningskoordinator.

Magnus Axelsson Magnus Axelsson
Lärare undervisar två studenter
Lärare undervisar två studenter. Foto: Jens Olof Lasthein

Magnus Axelssons pris tilldelas årligen en student eller en doktorand som presenterar en egen innovativ idé för pedagogisk utveckling inom en kurs/program på Fysikum och/eller Institutionen för astronomi, eller inom outreach. Som pris finansierar Fysikum och/eller Institutionen för astronomi pristagaren att arbeta med att integrera idén i Fysikums och/eller Institutionen för astronomis verksamhet.  Arbetet finansieras med maximalt tre veckors betalt heltidsarbete för en student eller med motsvarande tre veckors förlängd anställning för en doktorand.

I Magnus Axelssons anda ska projektet syfta till att utveckla och/eller förbättra exempelvis undervisningsmoment inom en kurs eller ett program, att öka genomströmningen och/eller förbättra studentrekryteringen. Projekt som spänner över både Fysikum och Institutionen för astronomi uppmuntras särskilt.

Projektförslaget ska omfatta cirka en A4-sida med bakgrund, syfte, material och metoder samt förväntat resultat och betydelse för den pedagogiska verksamheten. Samråd med undervisande lärare på relevant kurs/program uppmuntras.

Ansökan skickas till studierektor@fysik.su.se senast 31 mars.

  • Filippo Schiavo - nya inlärningsmetoder i kursen Strålkällor med medicinska tillämpningar
  • Ivelin Georgiev - evenemang som kombinerar klassisk musik och astronomiföreläsningar
På denna sida