Forskarpresentation: Karin Lind

Karin Lind är universitetslektor i gruppen för stjärnor, planeter och astrobiologi vid Institutionen för astronomi.

Vad är ditt intresseområde?

Jag bestämmer stjärnornas kemiska sammansättning med hjälp av optiska spektrografer på stora teleskop. Ämneshalterna är ”stjärn-DNA” och hjälper oss att förstå historien om kosmos och planeternas, stjärnornas och galaxernas fysik.

Porträtt av Karin Lind
Karin Lind, universitetslektor vid Institutionen för astronomi. Källa: privat.

Kan du beskriva ditt nuvarande projekt?

Jag är Galactic Project Scientist för 4MOST-instrumentet som kommer att samla in spektra för många miljoner stjärnor i Vintergatan och dess satellitgalaxer. 4MOST installeras vid Vista-teleskopet vid Paranal Observatory i Chile och tas i drift 2024/2025.

Vilka utmaningar finns det för framtiden?

Markbaserad spektroskopi genomgår en revolution, med oändliga strömmar av högkvalitativa observationsdata. Den största utmaningen är att se till att våra modeller av stjärnatmosfärer och stjärnspektra klarar uppgiften, och jag strävar efter att förbättra de fysiska ingredienserna och antagandena som ingår i dessa modeller.

Vad tycker du är mest spännande i din forskning?

Det mest spännande med arbetet är de oväntade nålarna som finns i stora höstackar; till exempel stjärnor med märklig sammansättning som kan avslöja ny fysik eller innehålla svaren på grundläggande frågor.

Har du några råd för blivande astronomer som är intresserade av ditt expertområde?

Maskininlärning blir allt viktigare för fältet, så att kunna grunderna är extremt användbart. Samtidigt kan noggrant och manuellt arbete för en enda stjärna hjälpa dig att utveckla den nödvändiga förståelsen av de komplexa interaktioner mellan materia och strålning som ger upphov till absorptionslinjer.

En hop av vita stjärnor mot svart bakgrund
En klotformig stjärnhop (NGC 6397), som innehåller ungefär 400 000 stjärnor. Dr. Linds forskning fokuserar på att bestämma egenskaper såsom ålder och elementär sammansättning hos stjärnor i strukturer som denna. Källa: ESO