Forskarpresentation - Markus Janson

Idag introducerar vi Markus Janson som forskar på exoplaneter, det vill säga planeter runt andra stjärnor än vår sol.

Vad är ditt intresseområde?

Jag är intresserad av planeter runt andra stjärnor än solen, så kallade exoplaneter. De flesta stjärnor där ute har planeter runt sig, precis som solen har. Planeterna är dock ofta svåra att hitta, eftersom de är ganska små och svåra att upptäcka jämfört med stjärnor. Mitt arbete handlar delvis om att utveckla sätt att upptäcka exoplaneter, delvis om att faktiskt upptäcka dem och delvis om att ta reda på vad de består av, baserat på våra observationer.

Porträtt av Markus Janson
Markus Janson. BIld: Alexis Brandeker

Kan du beskriva ditt nuvarande projekt i enkla ord?

Ett av mina projekt handlar om att studera hur planeterna påverkas av egenskaperna hos sina moderstjärnor. Stjärnor kommer i olika typer - till exempel, vissa är små och relativt svala, medan andra är stora och riktigt heta. Olika typer av stjärnor verkar vara värdar för olika typer av planeter. Genom att studera de olika klasserna av planeter runt de olika typerna av stjärnor kan vi lära oss mer om hur planeter bildas, och vi kan också få en bättre uppfattning om vilka typer av stjärnor som är mest troliga att vara värdar för planeter som är lämpliga för liv.

Vad förväntas och/eller vilka utmaningar finns det för framtiden?

Ett stort mål inom mitt forskningsområde är att studera jordliknande planeter med beboeliga förhållanden på deras ytor. Det är en riktigt svår uppgift, på grund av hur små jordliknande planeter är. Men flera framtida teleskop och kameror utvecklas vilka förväntas kunna utföra den typen av studier. Jag är involverad i flera av dessa utvecklingar.

Vad tycker du är mest spännande i din forskning?

Att hitta planeter och möjligheten att hitta liv är de mest spännande aspekterna av min forskning, tror jag. Exoplanetforskning är i grund och botten modern exploration - att hitta nya världar och att ta reda på så mycket som möjligt om dem.

Har du några råd för blivande astronomer som är intresserade av ditt expertområde?

Lär dig lite fysik och programmering. Båda är mycket användbara verktyg för alla astronomer, och som en extra bonus är de mycket användbara färdigheter för många andra typer av jobb också!

 

Bild som illustrerar processen att ta ett spektrum från en exoplanet
Illustration av hur man kan få ett spektrum från en exoplanet och dess stjärna