Institutionen firar 50 år vid Stockholms universitet

Den 1 juli 1973 överfördes Stockholms observatorium från Kungl. Vetenskapsakademien till Stockholms universitet och Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet föddes. Namnen ”Stockholms observatorium” och ”Institutionen för astronomi” är sedan dess synonyma.

Redan innan överföringen samarbetade dock observatoriet med universitetet genom att där bedriva undervisning i astronomi. Kvar vid KVA efter överföringen blev formellt Institutet för solfysik (ISF), som i KVAs regi drev ett solobservatorium (först på Capri och sedan 1980 på La Palma) även om de delade lokaler med Institutionen för astronomi.

Stockholms observatoriums rötter går tillbaka till mitten av 1700-talet när det gamla observatoriet på Observatoriekullen invigdes. Eftersom centrala Stockholm började bli ljusförorenat flyttades verksamheten till Saltsjöbaden år 1931, där Stockholms observatorium var förlagt fram till flytten till AlbaNova universitetscentrum 2001. År 2013 blev även ISF en del av Stockholms universitet, och solteleskopet på La Palma blev en nationell forskningsinfrastruktur med stöd från Vetenskapsrådet.

Människor samlade runt teleskop
Astronomer samlade runt dubbelrefraktorn vid Saltsjöbaden. Bild: J. Sollerman

För att uppmärksamma 50-årsdagen av Institutionen för astronomis inrättande, anordnades den 17 juni en fest på observatoriet i Saltsjöbaden, dit nuvarande och före detta anställda vid institutionen inbjöds. Närmare 80 personer samlades för teleskopvisningar, föredrag och trevligt umgänge i den vackra miljön och behagligt försommarväder. Det bjöds på mat, dryck och flera tal där nuvarande och tidigare medarbetare berättade om sina upplevelser av att arbeta vid institutionen. Det blev ett minnesvärt evenemang och ett möte mellan det gamla och det nya.

Astronomer äter buffe
Trevlig festmiddag med buffe. Bild: M. Näslund