Solfysiker på Crafoorddagarna 2024

För två veckor sen firades Crafoorddagarna 2024 i Lund och Stockholm. Firandet ägde rum mellan den 13:e och 16:e maj. Jaime de la Cruz Rodriguez och Adur Pastor Yabar, forskare på Institutet för solfysik och Institutionen för astronomi deltog i firandet.

Crafoordprissymposiet i astronomi hölls den 15:e maj vid Kungliga Vetenskapsakademien, där pristagarna och inbjudna talare höll föreläsningar om sina ämnen med fokus på temat "Nya vägar inom sol- och stjärnfysik". En av de inbjudna talarna var Jaime de la Cruz Rodriguez, forskare vid Institutionen för astronomi och Institutet för solfysik, som presenterade sin forskning. I presentationen med titeln "A High-Resolution View of Solar Oscillations and Waves" diskuterade han sitt arbete om kopplingen mellan vågor och chocker i solens atmosfär till varför kromosfären är så varm. Varför kromosfären är så varm är en av de långvariga frågorna inom solfysiken. Till skillnad från vad ens intuition säger blir solens atmosfär allt varmare när man rör sig utåt från ytan. Detta problem har varit känt i ungefär ett sekel, och solfysiker försöker fortfarande hitta de grundläggande processerna bakom detta mycket komplexa fenomen.

Adur Pastor Yabar, forskare vid Institutionen för astronomi och Institutet för solfysik, mottog Crafoordstipendiet

Adur Pastor Yabar. Credit: Dan Kiselman

2024 den 16:e maj. Stipendiet ges av Crafoordstiftelsen. Det tilldelades honom för att stödja hans forskning om soleruptioner, även kallat flares. Soleruptioner är de mest energirika händelserna i den yttre solatmosfären, och man tror att soleruptioner är en av de komponenter som är ansvariga för uppvärmningen av de yttre lagren av solens atmosfär. Med hjälp av detta stipendium kommer Adur att arbeta med att avslöja mysterierna bakom de processer som utlöser soleruptioner och hur de överför sin energi till solens atmosfär.

Jaime de la Cruz Rodriguez. Credit: Gloria Canocchi