Webb-teleskopet i full fokus

Injusteringen av Webb-teleskopets (JWST) speglar och instrument är nu färdig. Detta innebär att teleskopet kan ta bilder i optimal skärpa med samtliga kameror, vilket demonstreras i bilden som NASA har släppt. Teleskopet är nu redo att påbörja de sista förberedelserna innan det kan tas i bruk av ivriga astronomer. I detta sista steg kommer varje instrument testas i alla möjliga lägen för att säkerställa att de är redo för de vetenskapliga observationerna.

jwst
Fullt fokuserade bilder från JWSTs alla instrument som visar olika delar av vår granngalax, Stora Magellanska molnet. Källa: NASA/STSci

Bilderna visar en del av det Stora Magellanska molnet, en satellitgalax till Vintergatan. Varje bild är tagen med olika instrument/kameror på James Webb-teleskopet och visar en mängd stjärnor som var och en kan urskiljas i de extremt högupplösta bilderna. I bilden tagen med MIRI kan man även se strålning från interstellärt stoft i galaxen. De fantastiskt skarpa bilderna visar att inställningsfasen för Webb-teleskopet har gått mycket bra och lovar gott för de framtida observationerna.

Forskare från Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet är inblandade i en mängd JWST-projekt som kommer, med start i sommar, få sina observationer genomförda. De vetenskapliga målen med dessa projekt inkluderar bland annat exoplaneter, supernovor, stjärnhopar, och de allra första galaxerna. Forskare från institutionen är även med i konsortiet som byggt MIRI, och är därmed en del av ett internationellt forskarlag som har direkt tillgång till data från detta instrument.

 

NASA:s blog
Rymdstyrelsen blog om JWST

JWST-projekt och kontaktpersoner vid institutionen:

  • Allmänt om JWST: Jens Melinder (jens@astro.su.se)
  • MIRI och Sveriges bidrag till JWST: Göran Östlin (ostlin@astro.su.se), Jens Melinder  (jens@astro.su.se)
  • Exoplaneter: Alexis Brandeker (alexis@astro.su.se), Markus Janson (markus.janson@astro.su.se)
  • Planetbildning och unga stjärnor: Göran Olofsson (olofsson@astro.su.se), Arjan Bik (arjan.bik@astro.su.se)
  • Supernovor: Claes Fransson (claes@astro.su.se), Peter Lundqvist (peter@astro.su.se)
  • Unga stjärnhopar och stjärnbildning: Angela Adamo (angela.adamo@astro.su.se)
  • Gravitationslinsade galaxer i det tidiga universum: Thøger Rivera Thorsen (trive@astro.su.se)
  • Hur de första galaxerna utvecklades och bildades: Göran Östlin (ostlin@astro.su.se), Matthew Hayes (matthew@astro.su.se), Arjan Bik (arjan.bik@astro.su.se), Jens Melinder  (jens@astro.su.se)