Halvtidsseminarium: Yongchao Wu

Seminarium

Datum: tisdag 28 mars 2023

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Rum L30, DSV, Borgarfjordsgatan 12, Kista

Välkommen till Yongchao Wus halvtidsseminarium på Institutionen för data- och systemvetenskap!

28 mars 2023 presenterar doktoranden Yongchao Wu sitt arbete med titeln ”Towards Natural Language Processing Enchanced Learning: Connecting Educational Applications with Pre-Trained Language Models”.

Halvtidsseminariet genomförs på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet.

Respondent: Yongchao Wu, DSV
Expertgranskare: Robert Östling, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
Interngranskare: Jaakko Hollmén, DSV
Huvudhandledare: Aron Henriksson, DSV
Handledare: Jalal Nouri och Martin Duneld, DSV

Kontakta Yongchao Wu