Colombage Ranil Peiris disputerar på DSV

Studenters exjobb står i fokus för Colombage Ranil Peiris doktorsavhandling. Han har tagit fram ett ramverk som kan göra processerna enklare.

Genrebild: Studenter i en föreläsningssal. Foto: Syda productions/Mostphotos.
Foto: Syda productions/Mostphotos.

Varje år genomförs 41 000 examensarbetesprojekt på statliga lärosäten i Sri Lanka. Universitetsstudenterna som gör jobbet lägger sammanlagt ner 1,2 miljoner arbetstimmar. Kan modern informations- och kommunikationsteknologi användas för att öka effektiviteten – och kvaliteten?

Colombage Ranil Peiris har undersökt detta i sitt avhandlingsprojekt. Han presenterar sina resultat under disputationen som genomförs på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) 21 november 2022.

I avhandlingen visar Peiris hur ett så kallat Learning Management System kan designas med fyra moduler: initiering, planering, implementering och slutförande. Tanken är att systemet ska:

1. förbättra interaktionen mellan studenter och lärare
2. öka samarbetet mellan studenter
3. stärka studenters självregleringsförmåga
4. höja studenters motivation

Avhandlingen har titeln ”A Framework for Designing Learning Management Systems to Support Undergraduate Thesis Projects: With a Focus on Sri Lankan Universities”.

Opponent är docent ‪Ilkka Jormanainen, University of Eastern Finland. Huvudhandledare är professor Henrik Hansson, DSV, och handledare är docent Sirkku Männikkö Barbutiu, DSV.‬‬

Mer om forskningen

Colombage Ranil Peiris disputation genomförs 21 november 2022 med start klockan 14.00 i Lilla hörsalen, Nodhuset, Borgarfjordsgatan 12, Kista.

Mer info om disputationen

Läs mer och ladda ner doktorsavhandlingen i Diva

Mer om Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Kontaktuppgifter till Colombage Ranil Peiris

Text: Åse Karlén