Hallå Martin Henkel, hur kan vi använda ChatGPT i undervisningen?

När Chat GPT lanserades på bred front i slutet av 2022 var Martin Henkel nyfiken på hur verktyget fungerade, och började snabbt utnyttja det i sin undervisning. Vi fick en pratstund med honom om lärdomarna så här långt.

Du gav nyligen en presentation av ChatGPT för prefekterna på Samfak, berätta!
– Jag visade grunderna i tekniken, och några exempel på hur chattboten kan användas för att svara på frågor. Ju mer man ger sig in i dialog med boten, desto mer förfinade svar kan man få. Eftersom det här är en aktuell fråga för alla institutioner blev det många intressanta diskussioner.

I stället för att googla fram fakta blir det som ett samtal med en kunnig person

Vilka är möjligheterna för universitetet med AI-robotarna?
– Jag ser stora möjligheter att använda ChatGPT i undervisningen, dels som ett sätt för lärarna att skapa undervisningsmaterial, som till exempel Quizar. AI-botar kan också hjälpa studenterna att lära sig ett ämnesområde. Botar är väldigt bra på att förklara svåra begrepp. I stället för att googla fram fakta blir det som ett samtal med en kunnig person.

Vad ser du för utmaningar?
– Vi behöver se över våra examinationsformer för att säkerställa att AI-botar inte används på ett otillåtet sätt vid till exempel hemtentor. Här måste vi överväga om vi behöver ha andra typer av examination och kanske återinföra salstentamen i större utsträckning. Problemet är egentligen inte nytt, för det har gått att fuska tidigare. Det finns redan väl utvecklade metoder för att minska risken, som exempelvis progressiv examination under kursens gång med en blandning av muntlig och skriftlig examination. Den stora skillnaden är att ChatGPT är så lättillgänglig, vilket gör att allt fler kan tänkas använda det. På DSV använder vi sedan tidigare olika former av övervakad digital examination och det kommer säkert att öka i framtiden.

Martin Henkel presenterar ChatGPT för prefekterna på Samfak. Foto: Jelena Zdravkovic
Martin Henkel presenterar ChatGPT för prefekterna på Samfak. Foto: Jelena Zdravkovic

Mer information
Martin Henkel är docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV. 
Han är också IT-samordnare för det humanvetenskapliga området och sitter med i Stockholms universitets arbetsgrupp om AI-drivna chattbotar.
Martin Henkel  

Exempel på chattbotar
ChatGPT – Chattbot från OpenAI.
ChatPDF – Chattbot som kan diskutera och sammanfatta ett dokument.
Quillbot – AI verktyg för att omformulera texter.

Text: Carina Bergholm