Studenter från DSV nöjda med sin utbildning och populära på arbetsmarknaden enligt alumnenkät

Under våren skickades en omfattande alumnenkät till alla som tog examen från Stockholms universitet under åren 2018 och 2019.

Resultatet visar att DSV:s tidigare studenter är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Hela 83 procent hade en anställning inom ett halvår efter avslutad utbildning och de allra flesta hade redan ett arbete innan de avslutade sina studier. 

Flera masterstudenter har efter examen avancerat till högre positioner i företag där de redan arbetade innan studierna. 

88 procent är i arbete. Av dem uppger 83 procent att de fick jobb inom ett halvår. 74 procent anger att de har fått arbete redan under utbildningen och under de första 3 månaderna.

Vanligast är anställning inom privat eller offentlig sektor, med arbete inom data, IT och telekommunikation men också inom bank, finans och försäkring. 

Studenter Foto: Henrik Berglund
Foto: Henrik Berglund

Använder kunskaper från studierna

88 procent av de tillfrågade instämmer helt eller delvis med påståendet att deras arbetsområde överensstämmer med utbildningsområdet. De anser att de har blivit bra på att värdera ny kunskap, tolka och diskutera problemställningar, identifiera och lösa problem. De känner också att de följer med i kunskapsutvecklingen inom sina områden. 

Ett stort antal tillfrågade känner sig nöjda med sina studieval och anger att de skulle välja samma utbildning igen om de gjorde valet idag. 

Löneläget: 
Den största gruppen ligger mellan 30 000 och 45 000 kronor i månaden. 14 procent tjänar mellan 45 000 och 50 000 kronor medan 13 procent uppger att de tjänar mer än 50 000 kronor per månad.