”Vi vill kunna erbjuda studenterna en dubbel examen”

AI kopplat till hälsa är ett hett ämne, såväl i Sverige som i övriga EU. Om allt går vägen kommer Stockholms universitet, Università di Pisa och Aix-Marseille Université snart kunna lansera en ny, gemensam masterutbildning. Studenterna pluggar i två eller tre av länderna och får en dubbel examen i AI och hälsa.

Genrefoto: internationella studenter sitter på en bänk.
Foto: Jens Olof Lasthein.

– För några år sedan startade en diskussion inom EU om att vi måste bli bättre på AI. Känslan var att länder som USA och Kina hade sprungit om oss. Det öppnade upp olika möjligheter, och tillsammans med partneruniversitet skickade vi in en ansökan.

Det säger Uno Fors som nyligen har kommit hem från planeringsmöten i Marseille. Ansökan godkändes och ett projekt som ska pågå till december 2026 har påbörjats.

Ioanna Miliou, Stefan Möller och Panagiotis Papapetrou, kollegor på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), var också med på resan. Tillsammans med representanter från Università di Pisa i Italien, Aix-Marseille Université i Frankrike och andra projektdeltagare har de diskuterat hur en pan-europeisk masterutbildning kan riggas. Det finns många små och stora hinder som måste klaras av, till exempel kring olika studieavgifter och hur man ska hantera studenter utanför EU.

– Under hela 2023 kommer vi att jobba med hur vi ska kunna sjösätta detta 2024. Det är många byråkratiska stenar att vända på, och mycket formalia att gå igenom. Men det här är ett riktigt spännande samarbete och vi ser fram emot att kunna välkomna studenter från Italien och Frankrike till oss.

– DSV erbjuder redan en ”joint master” tillsammans med Karolinska institutet, det är vi ensamma om på Stockholms universitet. Nu vill vi kunna erbjuda studenterna på det internationella masterprogrammet en dubbel examen, säger Uno Fors.

 

Styrkeområden som kompletterar

De tre partneruniversiteten har kompletterande expertis inom AI och hälsa, till exempel biomarkörer (Marseille), medicinsk teknik (Pisa) samt hälsoinformatik och data science (Stockholm).

– Moderna studenter vill vara internationella. För studenter från Sverige innebär programmet att de först läser ett år på Stockholms universitet. Därefter fortsätter de i Marseille eller Pisa. Det blir ett fysiskt och virtuellt studentutbyte, och jag tror att vi kommer få många sökande. Just nu är ju alla galna i AI – inte minst när det kopplas till hälsa, säger Uno Fors.

Budgeten för Stockholms universitets medverkan är 12 miljoner kronor. EU Digital står för halva summan, och för resterande summa krävs medfinansiering. Det första året kommer finansieringen från Vinnova.

 

AI-verktyg kan stärka vård och omsorg

Det gemensamma masterprogrammet är den största posten – och den svåraste nöten att knäcka. Utöver det ska fyra andra utbildningsaktiviteter genomföras: öppna, nätbaserade kurser (moocs) som leder till digitala certifikat, workshoppar med labbmöjligheter, skräddarsydda kurser för yrkesverksamma, samt konferenser. Flera aktiviteter ska översättas till fyra EU-språk för att maximera spridningen.

– Allt handlar om att bygga AI-kompetens som kan öka kvaliteten inom hälsovård, sjukvård och äldreomsorg. Det vi har lärt oss inom forskningen kommer att ligga till grund för samtliga utbildningsaktiviteter.

Uno Fors konstaterar att det råder en viss AI-hysteri, inte bara inom näringslivet utan också inom offentlig sektor.

– Det finns en övertro på att AI magiskt ska kunna lösa alla problem. Självklart erbjuder tekniken stora möjligheter, men vi behöver komma ner lite på jorden först. Först då kan vi utnyttja AI på ett bra sätt, säger han.

DSVs Uno Fors, Ioanna Miliou, Stefan Möller och Panagiotis Papapetrou på möte i Marseille.
DSVs Uno Fors, Ioanna Miliou, Stefan Möller och Panagiotis Papapetrou besökte partneruniversitetet i Marseille i februari 2023. Foto: Christel Dupont-Ferrier. 

Kontaktuppgifter till Uno Fors

Mer om Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Text: Åse Karlén