VR ger forskare tillgång till ömtåliga historiska föremål

Med hjälp av VR-tekniken i studentprojektet ”Skokloster Experience” kan forskare samarbeta på distans och få tillgång till material som annars är inlåst i arkiv.

Skokloster är Sveriges största 1600-talsslott. Arkivet innehåller många historiska föremål och böcker som intresserar forskare. En grupp studenter från Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, har arbetat med att möjliggöra virtuell forskning på slottet. 

Deras uppgift gick ut på att ta fram en interaktiv prototyp avancerad nog att kunna presenteras som ett professionellt designförslag. Gruppen består av Julia Thulin, Kexin Wang och Felix Vejdegren. De går alla sista året på Masterprogrammet i design för kreativ och immersiv teknik. Vi passade på att prata med dem under presentationsutställningen på Campus Kista.

Felix Vejdegren, Julia Thulin och Kexin Wang. Foto: Carina Bergholm
Gruppen består av Felix Vejdegren, Julia Thulin och Kexin Wang. De går alla sista året på Masterprogrammet i kreativ och immersiv teknik vid DSV. Foto: Carina Bergholm

– Vårt kulturella arv blir svårare och svårare att bibehålla men genom digitalisering kan vi skapa upplevelser som underlättar utbildning i vår historia. Den möjliggör också distansarbete för forskare eller turistbesök hemifrån. Det finns oändligt med museum, byggnader, platser och artefakter som behöver bevaras digitalt och jag hoppas att nästkommande generation vill inspireras av allt det, säger Julia Thulin.

Gruppen har utgått ifrån en Lidar-skanning i 3D av slottet i Skokloster där användaren kan vandra runt virtuellt i lokalerna. Utifrån den har de sedan skapat digitala möjligheter att interagera med materialet. 

Navigera med handgester

Med hjälp av VR och PC kan flera personer fjärransluta till den virtuella miljön, navigera med handgester och kommunicera genom röstchatt. Användaren kan sedan med hjälp av funktioner i verktyget förflytta sig fritt i lokalerna, vrida och vända på föremål och studera texter. 

Se videopresentation av projektet ”Skokloster Experience”

– Det roligaste med projektet var att faktiskt vara på plats och få göra fältarbete. Det är svårt att få en klar bild av exakt varför vissa saker krävs. Vi fick en mycket större förståelse för kraven, berättar Felix Vejdegren. 

Stillbild ur Skokloster Experience
Flera personer kan fjärransluta och samarbeta virtuellt och kommunicera i röstchatt och med handgester.

Gruppen hoppas att någon blir intresserad av att fortsätta projektet. 

– Nästa steg är att komma ihåg vad vi har lärt oss och tillämpa det i framtida arbeten. Nu när Metaversen blir populär förväntar jag mig att marknaden för VR inom alla möjliga områden kommer att blomstra, avslutar Kexin Wang.

 

Projektet ”Skokloster Experience” gjordes under kursen Project Course in Creative and Immersive Technology 15 hp på Masterprogrammet i design för kreativ och immersiv teknik, Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, vid Stockholms universitet. Handledare var professor Rahim Rahmani.

Presentation av Masterprogrammet i design för kreativ och immersiv teknik 120 hp