Våra utbildningar

Våra ämnen har kurser och program på grundnivå och avancerad nivå både för dig som söker direkt efter gymnasiet och/eller har studerat tidigare på högskolenivå. Flera av våra kurser och program ges även på engelska. Vi ger också studenter stor möjlighet att studera utomlands via utbytesstudier. OCH inte minst har vi Yrkespraktik inom alla våra fyra ämnen. Perfekt för att få en fot in på arbetsmarknaden samtidigt som du får en examen.

Sök bland våra utbildningar

Sen anmälan för HT2024 öppnar 15 juli

Missade du söka 15 april, eller har ändrat dig? Har du inte läst hos oss tidigare? Då föreslår vi att du börjar med några av dessa kurser (men det finns fler att välja på) Välj det som intresserar dig!

 

Filmvetenskap

Är du intresserad av film och kan tänka dig att se ca 40 filmer i riktig biograf i Filmhuset?

Filmvetenskap I (FV1011)

Modevetenskap

Är mode något som intresserar dig och du vill läsa ett ämne som du bara kan läsa kurser i på Stockholms universitet?

Modevetenskap I (FS7010)

Medie- och kommunikationsvetenskap

Har du funderat på att det finns medier överallt och att medier används för att påverka alltifrån vad vi ska köpa till rösta på?

Medie- och kommunikationsvetenskap I (MK1034)

 

Vill du se mer vad vi erbjuder?

Längst ned på sidan kan du söka bland våra utbildningar. 

 

 

Filmvetenskap

Bio Victor i Filmhuset
Bio Victor i Filmhuset. Foto: Ingmarie Andersson

Se riktig film i riktiga biografer

Kurserna i filmvetenskap ger en gedigen teoretisk grund för den som söker ett yrke med kreativa eller administrativa uppgifter inom film, TV, information, liksom för den som vill satsa på en medieanknuten forskarkarriär. Och för dig som gillar film... Du hittar våra utbildningar längst ned på denna sida eller via

Läs mer om ämnet filmvetenskap här

 

 

Vi har många kurser i ämnet, i praktiken kan du läsa till en examen utan att lämna Filmhuset. Fristående kurser ges mellan 30 hp och 7,5 hp.

Det du börjar med som ny student

Kurserna Filmvetenskap I, II och Kandidatkurs i filmvetenskap läser du för examen i filmvetenskap - dessa startar varje termin.

Filmvetenskap I, 30 hp

Kurser på engelska och kortare kurser

Ett antal engelskspråkiga kurser om 15 hp ges varje termin liksom ett antal svenskspråkiga 15 hp-kurser och även kvällskurs på 7,5 hp.

Här är några återkommande kurser:

Kulturkritik och kulturjournalistik, 15 hp

Dokumentärfilm och mediekulturer, 15 hp

Svensk film- och TV-kultur, 15 hp

Behörighet

Ofta kräver våra kurser på grundnivå inte mer än avslutat gymnasium. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Kandidatexamen 180 hp - 3 år studier/6 terminer

Filmvetenskap I kan du sedan bygga på med Filmvetenskap II och Kandidatkurs i Filmvetenskap, för att läsa till en Kandidatexamen i Filmvetenskap.

Läs mer här om hur du bygger en examen med fristående kurser

De flesta av våra kurser på avancerad nivå kan du läsa antingen som fristående kurs eller inom Masterprgram i Filmvetenskap. Det är kurser på engelska - 7,5 hp 50% studietakt. Vårat Masterprogram i filmvetenskap 120 hp är på 2 år.

Behörighet

Behörigheten till kurserna på avancerad nivå är vanligen minst kandidatkurs i filmvetenskap; kandidatexamen eller att du tagit poäng inom masterprogram. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Masterexamen 120 hp

För en masterexamen eller en magisterexamen behöver du läsa inom vårat Masterprogram i Filmvetenskap. Det går inte att läsa enbart fristående kurser.

Filmvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik 30hp

Kursen erbjuder studenter med 90 hp i filmvetenskap, inklusive examensarbete om 15hp en möjlighet att tillämpa och reflektera över sina ämneskunskaper i en arbetslivskontext, och samtidigt förbättra sin anställningsbarhet inom något av de yrken huvudområdet utbildar för.

Kursen kan tas med i kandidatexamen och ges både höst och vår.

Läs mer om kursen här

 

 

Journalistik

Praktiskt journalistiskt arbete. Foto: Ingmarie Andersson/SU

Gör riktiga reportage på riktigt!

Vi ger utbildningar både för dig som vill bli journalist, men även dig som vill forska eller få en förståelse för journalistiskt skrivande och berättande.

I vårt kandidatprogram ger vi dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som journalist, med särskild inriktning mot samhällsgranskning och dokumentärt berättande inom press, radio och tv. 

Läs mer om Journalistik här

Kommer du direkt från gymnasiet till exempel och vill börja läsa till journalist så väljer du Journalistprogrammet - kandidatprogram 180 hp. Programmet börjar enbart höstterminer och ger dig utbildning till journalist.

Journalistprogrammet - kandidatprogram 180 hp

Fristående kurser

Enstaka kurser ges även på engelska, 7,5 hp 50% studieteakt.

Exempelvis Journalistic Writing, 7,5 hp.

Behörighet

Ofta kräver våra utbildningar på grundnivå inte mer än avslutat gymnasium. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den utbildning du är intresserad av.

Kandidatexamen 180 hp 3 år/6 terminer

Journalistprogrammet - kandidatprogram 180 hp ger dig kandidatexamen i journalistik.

Våra kurser på avancerad nivå kan du huvudsakligen bara läsa som fristående kurs inom Masterprogram i journalistikstudier. Det är kurser  vanligen - 7,5 hp 50% studietakt. Vårt Masterprogram i journalistikstudier 120 hp är på 2 år och på engelska.


Fristående kurser

Enstaka kurser ges även på engelska, 7,5 hp 50% studieteakt.
The Economics and Organization of Journalism (JO7071)

Behörighet

Behörigheten till kurserna på avancerad nivå är vanligen att du tagit poäng inom vårat masterprogram. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Masterexamen 120 hp

För en masterexamen behöver du läsa inom vårt Masterprogram i journalistikstudier. Det går inte att läsa enbart fristående kurser.

Master's Programme in Journalism Studies (HMJOA)

Redaktionell praktik 30 hp - Journalistprogrammet

På Journalistprogrammet gör du under den femte terminen praktik på en redaktion inom kursen Redaktionell organisation och praktik, 30 hp.

Under praktikperioden skolas studenten in i journalistikens vardag, och får pröva varierande arbetsuppgifter på den berörda redaktionen, liksom lära sig gängse rutiner och normer som styr den journalistiska arbetsprocessen. Detta sker under handledning från arbetsplatsen och från institutionen.

Läs mer om journalistprogrammet här

 

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Foto: SU

Medier skapar bilden av verkligheten

Studier i medie- och kommunikationsvetenskap "MKV" vid Enheten för journalistik medier och kommunikation (JMK) ger dig en bred förståelse för mediernas framväxt, betydelse och förändringar i Sverige och globalt. Dessa kunskaper är i hög grad användbara på en bred arbetsmarknad. Studierna ger även möjligheter för dig som vill satsa på en forskarkarriär inom mediefältet.

Läs mer om MKV här

Medie- och kommunikationsvetenskap är ju intressant för den som är intresserad av mediernas roll i samhället. Men om man tänker sig en yrkesmässig framtid så är det många branscher som är relaterade till ämnet.

 
 

 

Ny på universitetet - Vilken kurs ska du välja?

Kommer du direkt från gymnasiet till exempel och vill börja läsa Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)  så borde du välja kurs på grundnivå: Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp. Den kursen ges höst och vår och ger den första grunden i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Utbildningar på grundnivå

Fristående kurser 30 hp. Kurserna Medie- och kommunikationsvetenskap I, II och Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap. 

Behörighet

Ofta kräver våra kurser på grundnivå inte mer än avslutat gymnasium. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Kandidatexamen 180 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp kan du sedan bygga på med Medie- och kommunikationsvetenskap II och Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, för att läsa till en Kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap.

 

Flera kurser på avancerad nivå kan du dels läsa som fristående kurs inom vårt masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap -  Masterprogram i globala mediestudier - och dels som fristående kurser utanför programmet. Det är kurser på engelska - 7,5 hp 50% studietakt. Vårat Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap kallas Masterprogram i globala mediestudier 120 hp, det ges på engelska och är på 2 år.

Behörighet

Behörigheten till kurserna på avancerad nivå är vanligen att du tagit poäng inom vårat masterprogram eller krav på tidigare studier. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Masterexamen 120 hp

För en masterexamen behöver du läsa inom vårat masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap Masterprogram i globala mediestudier. Det går inte att läsa enbart fristående kurser.

Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik, 30hp

Det här är en kurs för dig som vill göra en yrkespraktik och som har skrivit din kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap. Du behöver inte ha en kandidatexamen. 90 hp inklusive examensarbete om 15 hp räcker.

Kursen kan tas med i kandidatexamen och ges både höst och vår.

Läs mer om kursen här

 

Modevetenskap

Foto: Ingmarie Andersson/SU

Mode är mer än "bara" kläder

Modevetenskap är ett centralt ämne för dig som vill förbereda dig inför en yrkesverksamhet inom den stora modevärlden utanför universitet, eller för fortsatta forskarstudier i ämnet. Utbildningarna i modevetenskap ges i Filmhuset vid Gärdet i Stockholm.

Du hittar våra utbildningar längst ned på denna sida.

Läs mer om Modevetenskap här

 
 

 

Kommer du direkt från gymnasiet till exempel och vill börja läsa modevetenskap så borde du välja kurs på grundnivå: Modevetenskap I, 30 hp. Den kursen ges höstterminer och ger den första grunden i ämnet modevetenskap - du bör läsa Modevetenskap II (vårterminer) också för fullständig grund i ämnet. 

Utbildningar på grundnivå

Fristående kurser 30 hp. Kurserna Modevetenskap I, II och Kandidatkurs i modevetenskap. 

Behörighet

Ofta kräver våra kurser på grundnivå inte mer än avslutat gymnasium. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den kurs du är intresserad av.

Kandidatexamen 180 hp 3 år/6 terminer

Modevetenskap I kan du sedan bygga på med Modevetenskap II och Kandidatkurs i Modevetenskap, för att läsa till en Kandidatexamen i Modevetenskap.

Ta en examen i Modevetenskap med yrkespraktik

Du vet väl att om du läser

Modevetenskap I 30 hp

och

Modevetenskap II 30 hp

Så är du behörig till

Kvalificerad Yrkespraktik i Modevetenskap 30 hp

Lägger du sedan till

valfria kurser på totalt 60 hp

och slutligen

Kandidatkursen i modevetenskap 30 hp

så har du en Kandidatexamen i modevetenskap! MED YRKESPRAKTIK!

Våra kurser på avancerad nivå kan du huvudsakligen bara läsa som fristående kurs inom Masterprogram i Modevetenskap. Det är kurser på engelska - 7,5 hp 50% studietakt. Vårat Masterprogram i Modevetenskap 120 hp är på 2 år.

Behörighet

Behörigheten till kurserna på avancerad nivå är vanligen att du tagit poäng inom vårat masterprogram. Kolla alltid den särskilda behörigheten på den utbildning du är intresserad av.

Masterexamen 120 hp

För en masterexamen behöver du läsa inom vårat Masterprogram i Modevetenskap. Det går inte att läsa enbart fristående kurser.

Modevetenskap: Kvalificerad yrkespraktik, 30hp

Det här är en kurs för dig som vill göra en yrkespraktik, få 30 hp till examen och som har läst Modevetenskap I och II.

Kursen erbjuder studenter med 60 hp inom huvudområdet Modevetenskap en möjlighet att tillämpa och reflektera över sina ämneskunskaper i en arbetslivskontext, och samtidigt förbättra sin anställningsbarhet inom något av de yrken huvudområdet utbildar för.

Kursen kan tas med i kandidatexamen och ges både höst och vår.

Läs mer om kursen här

 

Forskarutbildningar

Institutionen erbjuder forskarutbildning inom fyra olika områden. Foto: Dean Drobot/Mostphotos
 Foto: Dean Drobot/Mostphotos

Läs forskarutbildning i alla våra ämnen

Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet erbjuder forskarutbildning (doktorandutbildning) vilket leder till filosofie doktor (doktorsexamen) inom fyra olika områden:

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Journalistik
  • Filmvetenskap
  • Modevetenskap

Det är mycket att tänka på när du ska söka till en forskarutbildning vid Institutionen för mediestudier. I denna antagningsordning har har vi samlat allt du behöver veta om hur du ansöker till någon av våra utbildningar. Dokumentet uppdaterades senast den 28 juni 2022.

Antagningsordning till utbildning på forskarnivå

PUBLICERAD: 10 december 2019

Utbildningen på forskarnivå vid IMS består dels av kurser om 60 högskolepoäng, dels av en avhandling om 180 högskolepoäng. 

Kriterier för doktorandernas lönestege vid IMS

Om du som filmvetarstudent vill ta ett steg ytterligare i din akademiska karriär kan forskarutbildningen erbjuda dig detta. Efter en magister- eller Mastersexamen har du möjlighet att söka till vår forskarutbildning och då bli forskarstuderande eller "doktorand".

Utbildning på forskarnivå i filmvetenskap

Vid JMK finns två forskarutbildningar, en i journalistik och en i medie- och kommunikationsvetenskap. De har samma allmänna mål och uppläggning och de doktorandkurser som ges vid institutionen är öppna för samtliga doktorander.

Utbildning på forskarnivå i journalistik

Vid JMK finns två forskarutbildningar, en i journalistik och en i medie- och kommunikationsvetenskap. De har samma allmänna mål och uppläggning och de doktorandkurser som ges vid institutionen är öppna för samtliga doktorander.

Utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap

Om du som modestudent vill ta ett steg ytterligare i din akademiska karriär kan forskarutbildningen erbjuda dig detta. Efter en magister- eller Mastersexamen har du möjlighet att söka till vår forskarutbildning och då bli forskarstuderande eller "doktorand".

Utbildning på forskarnivå i modevetenskap

 

Sök bland våra utbildningar