Ny kurs på höstterminen: Tyska och praktik i Tyskland

Den här språkkursen är för dig som vill förbättra dina kunskaper i tyska och samtidigt vill kombinera dina studier med en utlandsförlagd praktik. Kursen ges på heltid och på plats i Tyskland.

Studenter i föreläsningssal
Foto: Jens Olof Lasthein

Kursen Tyska och praktik i Tyskland, 30 hp har en stark arbetsmarknadsanknytning och kombinerar dina språkstudier med praktik på ett företag eller en organisation i Tyskland. Kursen ger även en orientering i tysk kultur, historia och samhälle. Du kommer att förbättra din tyska genom praktiska språkövningar i muntlig och skriftlig kommunikation med relevans för yrkeslivet. Att studera i Tyskland innebär att språket är närvarande hela tiden vilket ger en unik möjlighet för att du ska förbättra dina språkkunskaper.

Kursens innehåll motsvarar delvis Tyska I, 30 hp. Avslutad kurs som kompletteras med kursen Tyskspråkig litteratur, 7,5 hp ger behörighet till Tyska II. Förkunskapskravet är Moderna språk - Tyska 3.

Sen anmälan till kursen är öppen!

 

Ytterligare information och anmälan

Kursplan och annan viktig information finns i god tid före kursstart i universitetets utbildningskatalog:

Tyska och praktik i Tyskland, 30 hp