Studera utomlands

Ta chansen att läsa en del av din utbildning utomlands! En termin eller ett läsår utomlands är en värdefull erfarenhet, det kan alla som har pluggat utomlands vittna om.

Vid ett utländskt lärosäte kan du bredda och fördjupa dina ämneskunskaper. För dig som studerar ett språk är det mycket värdefullt att få leva och studera i en miljö där språket talas. Du lär dig alltså mycket mer än det som kan mätas i högskolepoäng!

Information om studier utomlands på Stockholms universitets centrala webbsida

Hur är det att studera utomlands? Bli inspirerad av tidigare utbytesstudenters tips och erfarenheter!

Intervjuer med tidigare utbytesstudenter

 

Utbyte via Erasmus+

Institutionen har Erasmus-avtal med många universitet i våra språkområden. Läs mer om vart du kan åka, vad du kan läsa och hur du ansöker under respektive ämne.

Studera baltiska språk utomlands
Studera finska utomlands (Nordplus)
Studera nederländska utomlands
Studera polska utomlands
Studera tjeckiska utomlands
Studera tyska utomlands

Studenter på campus, Frescati. Foto: Eva Dalin.
Foto: Eva Dalin.

Utlysning av utbytesplatser genom Erasmus+

Vill du studera utomlands vid ett annat europeiskt universitet? Nu har du möjlighet att ansöka om utbytesstudier en eller två terminer med start vårterminen 2024.

  • Ansökningsperiod vårterminen 1 augusti - 15 oktober

Utbytesplatserna kan sökas av samtliga studerande vid SlaBaFiNeTy.

Är du intresserad av att studera utomlands genom Erasmus+?

Välkommen till ett infomöte om dina möjligheter till utbytesstudier.

Datum: onsdag 4 oktober 2023

Tid: kl 13:00-13:30

Plats: Zoom

För mer information och för att få Zoom-länken: erasmus.slabafinety@su.se

Kommande ansökningsperioder:

  • Ansökningsperiod höstterminen: 1 februari - 15 april

Erasmus+ är ett utbytesprogram som innebär att du kostnadsfritt kan läsa vid ett universitet i Europa som har avtal med Stockholms universitet. Du har rätt till CSN under studietiden och alla studenter som blir antagna till programmet får ett stipendium. Poängen för kurserna du läser utomlands kan du sedan tillgodoräkna dig när du kommer hem. 

För att ansöka till Erasmusprogrammet behöver du:

Läs mer om Erasmusutbytet i vårt informationsblad: Infoblad Erasmus+ SlaBaFiNeTy (355 Kb) .

Behörighet och urval

Våra ämnen har olika behörighetskrav för att få åka på Erasmus-utbyte. Se respektive ämnessida ovan för ämnes-specifik information.

Kriterier för urval är uppnådda poäng, allmän lämplighet för utlandsstudier och visat intresse för institutionens arbete (gärna genom deltagande i studentrådet).

Ca 15 november respektive 15 maj får du besked om resultatet av antagningen till utbytesprogrammet.

Finansiering genom CSN

Du betalar inga kurs- eller terminsavgifter. De flesta svenska utbytesstudenter finansierar sin utlandstermin med studiemedel.

De kurser du läser utomlands kan vid återkomsten förvandlas till svenska högskolepoäng. För att det ska fungera måste du före avresan ha kommit överens med dina lärare om vilka kurser du ska välja vid utlandsuniversitetet.

Finansiering genom Erasmus

Ett visst ekonomiskt stöd finns att få om du söker Erasmus-stipendiet i samband med att du blivit antagen till utbytesprogrammet. Meningen med stipendiet är att du kan betala resan och vissa kostnader som kan uppstå i samband med utlandsvistelsen.

Information om stipendium för Erasmus-studier på universitetets centrala webbsida

Bostad

Som utbytesstudent inom Erasmus blir du väl mottagen vid det universitet du kommer till. Du får i god tid hjälp att ordna bostad, som ofta är ett studentrum i korridor tillsammans med andra studenter.


På grund av Rysslands anfallskrig i Ukraina är samtliga samarbeten med statliga institutioner och läroanstalter i Ryssland avbrutna. Även Svenska institutet har avbrutit sina samarbeten. Informationen nedan gäller således inte längre. Vi hoppas självklart kunna återuppta utbyten med Ryssland när aggressionerna upphört. Institutionen undersöker för närvarande alternativ för utlandsstudier i ryskspråkig miljö utanför Ryssland.


 

Information om vart du kan åka samt praktisk information om ansökan, behörighetskrav, urvalskriterier med mera hittar du på universitetes centrala webbsida:

Utbytesstudier på Stockholms universitets centrala webbsida

Svenska institutets stipendier för studier

Via Svenska institutet kan du även söka stipendium för korttidsvistelse, till exempel för att samla material till ett examensarbete.

Läs mer om stipendierna på Svenska institutets webbsida

Praktik utomlands

Du kan även göra praktik utomlands inom Erasmus+.

Information om Erasmus+-praktik utomlands

Studenter i slaviska språk kan ansöka om att bli antagen till någon av våra praktikkurser i polska, ryska eller tjeckiska.

Praktik inom utbildningen i polska, ryska och tjeckiska

Sommarkurser

En sommarkurs kan vara ett bra alternativ om du inte har möjlighet att vara borta i en hel termin. På sommarkurserna får du möjlighet att repetera det du har lärt dig på kurserna hos oss, och smaka på livet i ett nytt land eller område!

Finska: Sommarkurser via finska Utbildningsstyrelsen

Studenter som läser finska som främmande språk kan åka på en sommarkurs i Finland. Kursen är ungefär tre veckor lång och innehåller både träning i språkfärdighet och olika sociala aktiviteter. Det finns olika nivågrupper. Man får ett stipendium som täcker kostnader för resor och logi.

Information om Utbildningsstyrelsens sommarkurser
Kontakt: Studierektorn i finska

Nederländska: Sommarkurser i Belgien

Du som har läst minst 30 hp nederländska (nivå B1 enligt europeiska referensramen för språk) hos oss har möjlighet att delta i sommarkursen i Belgien. Du kan meddela studierektorn att du är intresserad och efter en bedömning kan du nomineras för deltagande.

De Nederlandse Taalunie
Kontakt: Studierektorn i nederländska

 

Kontakt

Internationell koordinator
På denna sida