Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till medarbetare vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

Postadress: brev
Stockholms universitet
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
ev. Avdelning
ev. Person
SE-106 91 Stockholm

Postadress: paket
Stockholms universitet
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
ev. Avdelning
ev. Person
Frescativägen 8
SE-114 18 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E, Södra huset E i Frescati, plan 4 och 5.

Växel telefon
08-16 20 00

Fakturaadress: Svenska fakturor
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg
Referens: 158

Fakturaadress: Utländska fakturor
Stockholms universitet
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
SE-106 91 Stockholm

Registrator
registrator.slabafinety@su.se

Organisationsnummer
202100-3062 (Stockholms universitet)

 

Institutionens ledning

Prefekt

Ställföreträdande prefekt

Biträdande prefekt

Administrativ chef

 

Studierektorer, studievägledare och studentexpeditioner

Du hittar kontaktuppgifter till institutionens samtliga studierektorer, studievägledare och studentexpeditioner under utbildningsingången.

Kontaktuppgifter till studierektorer, studievägledare och studentexpeditioner

 

Ämnesföreträdare

 

Press

Kommunikatör: Laura Lunnevuori, laura.lunnevuori@finska.su.se

Prefekt: Heidi Grönstrand, prefekt.slabafinety@su.se

Kontakta en expert på institutionen

Universitetets centrala presstjänst

Universitetets presstjänst förmedlar aktuella händelser från Stockholms universitets forskning, utbildning och övrig verksamhet.

Press och media

Presstelefon: 08-16 40 90
E-post: press@su.se

 

Kontaktpersoner för diskrimineringsärenden

För studenter

I studentärenden ska studierektorn för respektive avdelning (kontaktuppgifter på sidan Kontakt) samt likabehandlingsombudet Caroline Merkel kontaktas omedelbart.

För doktorander

När ärendet rör en doktorand ska studierektorn för forskarutbildningen Markus Huss, prefekten Heidi Grönstrand samt likabehandlingsombudet Caroline Merkel kontaktas.

För övrig personal

Kontakta prefekten Heidi Grönstrand samt likabehandlingsombudet Caroline Merkel.

 

Institutionens lärare och forskare, avdelningsvis

Här hittar du kontaktuppgifter till lärare och forskare på alla våra avdelningar: baltiska språk, finska, nederländska, slaviska språk och tyska.

Lärare och forskare på Avdelningen för baltiska språk

Lärare och forskare på Avdelningen för finska

Lärare och forskare på Avdelningen för nederländska

Lärare och forskare på Avdelningen för tyska

Lärare och forskare på Avdelningen för slaviska språk

 

Administrativ personal

För studierelaterade kontaktuppgifter samt mottagnings- och telefontider, se sidan Kontakt under ingången Utbildning.

Baltiska språk

Finska

Nederländska

Tyska

Slaviska språk

På denna sida