Om oss

Vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska nederländska och tyska bedrivs undervisning och forskning i finska, nederländska, lettiska, litauiska, polska, ryska, tjeckiska, tyska och ukrainska.

Vi erbjuder utbildning på grundnivå i institutionens samtliga språk och utbildning på avancerad nivå och forskarnivå i flertalet av dessa språk. Både forskningen och undervisningen vid institutionen är inriktad mot språk, litteratur och kultur i institutionens nio språk och språkområden.

Institutionens verksamhet präglas av flerspråkighet, nationellt och internationellt samarbete och ett stort pedagogiskt engagemang hos den undervisande personalen. En viktig del av verksamheten är att förankra forskningen i undervisningen och att stärka humanioras ställning i samhället. Institutionens samarbetar i hög grad även med det omgivande samhället. Våra lärare och forskare arbetar på olika sätt med samverkan genom exempelvis föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter samt medverkan i media.

Spännande forskningsområden vid vår institution är bland annat dialektologi, modern litteratur, språkhistoria, sociolingvistik, diskursanalys, tredjespråksinlärning, språkpolitik och översättning.

Mer om utbildning vid institutionen

Mer om forskning vid institutionen

På denna sida