Kontakt

Här nedan kan du se vilka forskare som är verksamma inom det sociala arbetets olika forskningsfält.

 

Barn- och ungdomsvård, forskare

 

Äldreomsorg, forskare

 

Substansbruk, forskare

 

Ekonomiskt bistånd och försörjning, forskare

 

Våld i nära relationer, forskare

 

Personer med funktionsnedsättning, forskare

 

Pedagogik för undervisning inom socialt arbete, forskare

 

Övriga forskare

På denna sida