Kontakt

Här hittar du information om övergripande funktioner vid Institutionen för socialt arbete. Längre ner på sidan finns en lista med samtliga anställda vid institutionen.

 

Besöksadress

Plan 3

Hus 2
Campus Albano

Albanovägen 18

Telefon (vx)

08 16 20 00

Organisationsnummer

202100-3062 (Stockholms universitet)

Fakturaadress

Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg
Referens: institutionsnummer 314

Hitta till oss

 

 

Postadress

Institutionen för socialt arbete
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

 

Institutionsledning

Prefekt /Head of Department
Ställföreträdande prefekt /Deputy Head of Department
Administrativ chef
 

Utbildningsledning

Studierektorerna ansvarar för institutionens olika utbildningar, och om du behöver kontakta din studirektor kan du här nedan se vem som ansvarar för den utbildning som just du går. 

Studierektor forskarutbildningen /Director of Studies, postgraduate courses and programmes
Studierektor avancerad nivå /Director of Studies, Master's courses and programmes
Studierektor grundutbildningen /Director of Studies, undergraduate courses and programmes
Studierektor grundutbildningen /Director of Studies, undergraduate courses and programmes
Programansvarig psykoterapiutbildningen
Administrativ studierektor
 

Studievägledning

Studievägledning för termin 1-4 på socionomprogrammet och pedagogiskt stöd
Studievägledning för termin 5-7 på socionomprogrammet samt kurser och program på avancerad nivå
 

Verksamhets- och studentstöd

Kursadministratör termin 1-3, fristående kurser på grundnivå och psykoterapiutbildning
Kursadministratör termin 4-5 samt uppdragsutbildning
Kursadministratör termin 6-7 samt master och fristående kurser på avancerad nivå
Utbildningsadministratör forskarutbildningen
Tentamensadministration
VFU-samordnare
Internationell koordinator
Institutionssekreterare Rickard Högberg
Personalhandläggare
Administrativ chef
 

Doktorandrådet

Doktorandrådet
 

Alla anställda vid institutionen A-Ö

På denna sida