Tidöavtalets ambitioner för socionomutbildningen kritiseras

Professorer vid samtliga de 19 universitet som bedriver socionomutbildning riktar kritik mot Tidöavtalets ambition att reformera socionomutbildningen.

Läs artikeln i Svenska Dagbladet

Studenter som grupparbetar
Foto: Henrik Berglund/Familjen