Internt

Denna sida innehåller information för anställda vid institutionen för socialt arbete.

Det mesta du behöver veta om att vara anställd vid Stockholms universitet hittar du på Medarbetarwebben.

Medarbetarwebben vid Stockholms universitet

Generell information till personal finner du på kursplatsen "Personal socarb.su.se", se fliken Planeringar. Inloggning behövs. 

Gå till Personal socarb.su.se

Generell information till registrerade studenter finner du på kursplatsen "Studenter vid institutionen för socialt arbete. Inloggning behövs. 

Gå till Studenter vid institutionen för socialt arbete

Handbok för lärare innehåller den information som undervisande personal kan behöva i samband med undervisning. Du hittar den på institutionens interna server "Common > UTBILDNING > Lärare".

Säkerhet och krishantering

Vad ska du göra vid akut händelse och kris? Använd checklistor!

Se krisinformation på Medarbetarwebben

 

 

Lärplattformen Athena

Hjälpdokumentation och videoguider kring Athena finns i Serviceportalen. I Athena finns även en hjälpfunktion som nås från menyn bestående av tre prickar.

Under Vanliga frågor & svar hittar du svar på allmänna frågor om Athena. 

För frågor eller felanmälan kontakta Helpdesk via su.se/serviceportalen 

 

Det är viktigt att du som anställd känner till den gemensamma miljöpolicyn. Du behöver också veta vilka av våra miljörutiner som berör ditt arbete så att du kan medverka till att universitetets miljömål uppnås.

Miljöfrågor och hållbar utveckling ska vara en integrerad aspekt i all verksamhet som bedrivs på universitetet samt att universitetets naturresursanvändning ska minskas. Alla medarbetare ska vara medvetna om miljöarbetet och bidra till den.

Sträva efter att integrera miljöfrågor och hållbar utveckling som tema i undervisningen och ett möjligt område inom forskningen.

Det är prefekten som är ansvarig för institutionens miljöarbete. Institutionens styrelse har godkänt miljöhandlingsplan för 2021. I årets miljöhandlingsplan fokuserar vi bland annat på att förbättra informationen om miljöfrågor till medarbetare och studenter och satsar på en miljövänlig flytt till Albano.

Läs mer här

Vid varje institution finns det en miljörepresentant som samordnar miljöarbetet. Vid institutionen för socialt arbete är miljörepresentanten Katja Sokolova

Frågor eller förslag till hur man kan förbättra institutionens miljöarbete tas gärna emot!  

Institutionens egna miljörutiner hittar du på Athena. 

På denna sida