Studera hos oss

Är du intresserad av sociala frågor? Vill du ge hjälp och stöd till människor i utsatta situationer? Då kan ämnet socialt arbete vara något för dig. Socialt arbete handlar om sociala problem, dess konsekvenser och möjliga lösningar.

Damon Hatefi, student vid socionomprogrammet Foto: Privat
Damon Hatefi, student vid socionomprogrammet Foto: Privat

Visste du att vårt socionomprogram är en av Stockholms universitets mest sökta utbildningar? Varje läsår antas närmare 450 studenter, vilket också gör det till landets största socionomutbildning.

Hos oss får du bred kunskap i socialt arbete med stark koppling till framstående forskning. Som student får du löpande ta del av den absolut senaste kunskapen inom det sociala arbetets olika kärnområden.

Tack vare goda kontakter med det omgivande samhället sker praktiska moment som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och olika studiebesök i en mycket dynamisk miljö.

Vi erbjuder också ett flertal utbildningar på avancerad nivå – ett masterprogram i socialt arbete, en psykoterapiutbildning och ett stort antal fristående kurser.

Läs mer om våra kurser och program

För dig som är ny student hos oss

 

Möt våra studenter

Studenter vid Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling

Är du nyfiken på hur det är att studera vid Institutionen för socialt arbete? Här möter du några av våra drygt 1 000 studenter. Läs våra intervjuer med dem här nedan.

 

Petra Kvarmans. Foto: Ann-Katrin Nordanståhl
Petra Kvarmans. Foto: Ann-Katrin Nordanståhl

Petra Kvarmans tog sin Socionomexamen 2013 och har jobbat som socialsekreterare samt skolkurator sedan dess. Idag har hon tagit tjänstledigt från sina arbeten för att jobba som forskningsassistent och för att skriva sin masteruppsats. Vi ville veta lite mer om Petra och vad hon tycker är det bästa med att studera socialt arbete – och varför hon valde att börja studera igen.

Berätta lite kort om dig och varför du valde att studera socialt arbete.

–    Jag tog min Socionomexamen januari 2013 och har sedan dess arbetat som socialsekreterare inom Individ och Familjeomsorgen samt som skolkurator på gymnasiet. Jag har läst masterprogrammet vid sidan av arbetet i några terminer. Nu är jag tjänstledig från arbetet som skolkurator och arbetar som forskningsassistent på institutionen samt skriver på min masteruppsats. När jag tog min socionomexamen visste jag att jag skulle återkomma till institutionen någon gång senare i livet eftersom det fanns så mycket mer jag ville läsa och lära mig. Att ha jobbat som socionom i tio år och studera igen gör studierna ännu mer intressanta då jag kan koppla ihop och problematisera teori och praktik på ett helt annat sätt än tidigare.

Det är ett stort plus att programmet är så pass fritt både gällande kursutbud och studietakt så det går att forma sin utbildning så det passar både ens livssituation och önskade ämnen att fördjupa sig i.”

Hur är det att studera en master?

–    Väldigt kul och lärorikt med både engagerade lärare och studenter skulle jag säga! Det är ett stort plus att programmet är så pass fritt både gällande kursutbud och studietakt så det går att forma sin utbildning så det passar både ens livssituation och önskade ämnen att fördjupa sig i.

Vilken typ av forskning arbetar du med som forskningsassistent?

–    Jag är involverad i ett projekt inom ramen för substansbruksforskning. Det specifika forskningsprojektet fokuserar på ungdomar med erfarenhet av substansbruk och hur deras behandlingsvägar ser ut i det svenska vårdsystemet.

Vad planerar du att arbeta med efter dina studier?

–    Jag är, som jag varit sen start, öppen för det mesta. Jag kan dels se framför mig att fortsätta en akademisk bana, där jag trivs väldigt bra, men jag kan också tänka mig att återgå som skolkurator med nya fördjupade kunskaper i socialt arbete. Eller att masterstudierna öppnar upp för mer strategiska yrkesroller än de jag haft tidigare.

Är man intresserad av en vetenskaplig fördjupning i socialt arbete och perspektiv på sociala problem skulle jag verkligen rekommendera masterprogrammet”

Vad skulle du säga till någon som funderar på att plugga en master i socialt arbete?

–    Är man intresserad av en vetenskaplig fördjupning i socialt arbete och perspektiv på sociala problem skulle jag verkligen rekommendera masterprogrammet som har ett stort urval av kurser och med en tydlig koppling både till praktik och aktuell forskning. Tempo och krav kan uppfattas som högt men så är också kvaliteten då undervisande lärare ofta är experter inom det område de undervisar vilket gör undervisningen levande och initierad. På masternivå är också studentgruppen blandad där vissa har alltifrån ett par års till nästan en hel yrkeslivserfarenhet inom socialt arbete vilket berikar både seminarier och föreläsningar.

Anna Kopparv
Anna Kopparv

Anna Kopparv tog sin Socionomexamen 2015 och har i första hand jobbat som behandlare i kommunens öppenvård sedan dess. Nu studerar hon det ettåriga Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet på Institutionen för socialt arbete. Vi ville veta lite mer om Anna och vad som lockade henna att vidareutbilda sig.

Berätta lite kort om dig och om utbildningen du studerar.

–    Jag tog min Socionomexamen 2015 och har jobbat som bland annat behandlare i kommunens öppenvård med enskild samtalsbehandling. Jag jobbade även en period som socialsekreterare. Jag bestämde mig för att vidareutbilda mig via Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet dels för att det är en specialiserad utbildning för socionomer, dels för att jag alltid varit nyfiken på sjukvården. Det är en spännande utbildning och de allra flesta studenter kommer från olika bakgrunder inom socionomyrket.

Utbildningen har verkligen överträffat mina förväntningar.”

Hur är det att studera på Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet?

–    Det är väldigt kul, oerhört intressant och lärorikt. Det här är den mest ambitiösa utbildningen jag har studerat – både innehållsmässigt och läromässigt. Vi får en bred teoretisk grund för att arbeta utifrån inom hälsa och sjukvård. Utbildningen har verkligen överträffat mina förväntningar. Vi studerar alltifrån psykologi och juridik till etik, krishantering och samtalsmetodik. Det är en väldigt hög nivå på både lärarna och studenterna. Det jag uppskattar allra mest är den praktiska träningen vi får.

Vi har övat på både krissamtal och psykosocial bedömning där vi har filmat och analyserat oss själva.”

Vad har enligt dig varit mest lärorikt och intressant i utbildningen?

–    Vi har fått så mycket praktisk färdighetsträning, den har varit väldigt lärorik. Vi har fått jobba med olika samtalsmetodiker genom rollspel. Vi har övat på både krissamtal och psykosocial bedömning där vi har filmat och analyserat oss själva. Dessutom är det 3 VFU-tillfällen under året.

Vad hoppas du arbeta med efter avslutade studier?

–    Mitt mål från början var att jobba inom kvinnohälsa, alltså gynekologi, fertilitetsvård med mera. Under min första VFU blev jag fascinerad av kirurgi och att arbeta med kris- och stödsamtal före och efter en cancerdiagnos. Jag fick jobb under min första VFU-period där jag kommer att fortsätta att arbeta deltid under hösten.

Är man en person som gillar att jobba med människor så finns det ingenting som slår att hjälpa någon vid en sjukhussäng.”

Vad skulle du säga till någon som funderar på att studera Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet?

–    Jag skulle säga så här: man studerar till en roll som har stort handlingsutrymme. Du blir ofta den enda på din arbetsplats som har den psykosociala utbildningen. Det är ett väldigt brett fält, på så sätt kan man välja vilken kurator man vill vara. Jag upplever att man kan forma rollen som man vill när det kommer till hur man vill jobba och på vilket sätt. Du kan välja att jobba i de mest akuta lägena eller där personer är inlagda under längre perioder. Är man en person som gillar att jobba med människor så finns det ingenting så slår att hjälpa någon vid en sjukhussäng.

Möt Filippa Olli Johansson, student på socionomprogrammets sjunde termin. Hennes bästa tips är att ta vara på sin utbildning och våga diskutera, fråga och framför allt närvara! 

Filippa Olli Johansson, student vid socionomprogrammet Foto: Privat

Foto: Privat

Hej Filippa, varför vill du bli socionom? 

– Jag vill jobba i direktkontakt med en social verklighet och inte blunda mig igenom livet! Jag hade läst socialantropologi och andra kurser som fokuserar på människa, samhälle, kultur och välfärd. Då det kan kännas osäkert och ensamt att knåpa ihop sin egen kandidatexamen lockades jag av ett "färdigt" upplägg med tydlig koppling till ett praktiskt arbetsliv och som inkluderade en VFU-period. Därför valde jag socionomprogrammet.

Vad är det bästa med socionomprogrammet på Stockholms universitet? 

– För mig har socionomprogrammet varit ett sätt att hitta fram till en "vakenhet" vad gäller samhällets institutioner och olika grupper utsatthet. Det har också varit fint att lära känna människor som också vill diskutera stora frågor som kön, klass och socialpolitik. Det har varit både fina och utmanande diskussioner!

Läs hela intervjun med Filippa genom att klicka på länken här nedan:

"Jag har fått en ny vakenhet vad gäller olika gruppers utsatthet i samhället

 

Damon Hatefi läser sin femte termin på socionomprogrammet vid Stockholms universitet. Det han uppskattar mest med utbildningen är dess bredd med ämnen som sociologi, psykologi och juridik.

Damon Hatefi, student vid socionomprogrammet
Foto: Privat

Hej Damon, hur skulle du beskriva socialt arbete?
– Enkelt uttryckt är socialt arbete att hjälpa människor på olika sätt i samhället. Det kan vara barn och ungdomar men också vuxna och äldre.

Varför valde du socionomprogrammet vid Stockholms universitet?
– Jag har ett stort intresse för utsatta grupper och individer i samhället och såg socionomprogrammet som den bästa vägen att kunna nå ut till dessa. Det var en bredare utbildning som passade just mina intresseområden, nämligen sociala problem på såväl individ- och gruppnivå som på samhälls- och strukturnivå.

Vad är det bästa med socionomprogrammet?
– Det är att man har bredden som spets. Man pluggar allt från sociologi till psykologi men också en hel del juridik. Och det är det jag gillar med det här programmet – att man inte är så otroligt nischad. Man kan alltså lära sig lite av allt och det flyter sedan vidare in i arbetslivet.

 

 

Stark koppling till forskning

Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs både nationellt och internationellt framstående forskning inom det sociala arbetets olika kärnområden. Våra kurser och utbildningar uppdateras kontinuerligt med de senaste forskningsrönen. Som student vid institutionen kommer du därför att få ta del av den absolut senaste kunskapen.

Läs mer om vår forskning här

 

Väljer du att studera vid institutionen för socialt arbete får du aktiva forskare som lärare. Här nedan hittar du intervjuer med två av dem – Eva Samuelsson och Alain Topor.

Josefin Månsson. Foto: Rickard Kihlström
Josefin Månsson. Foto: Rickard Kihlström

Väljer du att studera vid Institutionen för socialt arbete får du möta lärare som forskar om samhällsrelevanta ämnen. En av dem är Josefin Månsson.

Hej Josefin, kan du berätta lite om din bakgrund och vad du arbetar med idag?

–    Jag har varit på Institutionen för socialt arbete under många år. Jag började studera 2007 och disputerade 2017, idag arbetar jag ungefär 50 procent som forskare och 50 procent som lektor. Min avhandling och forskning jag har bedrivit efter disputationen handlar till stor del om cannabis, hur man pratar om cannabis i Sverige och hur olika grupper i samhället hanterar substansen. Det är ett väldigt spännande område. Jag har även medverkat i ett projekt om ungas alkoholkonsumtion och i ett projekt som handlar om risker för personer som injicerar narkotika.  

Efter att ha läst kursen Alkohol och Narkotika nivå 1 under termin 4 så väcktes mitt intresse för ämnet – och det har inte avtagit sedan dess."

Varför har du valt att forska inom just detta område?

-    Jag var faktiskt inte alls intresserad av substansbruksfrågor när jag började studera. Efter att ha läst kursen Alkohol och Narkotika 1 under termin 4 så väcktes mitt intresse för ämnet – och det har inte avtagit sedan dess. När jag sedan läste vidare dök det upp en doktorandtjänst inriktad mot alkohol- och drogforskning. Idag är jag även ansvarig för kursen Alkohol och Narkotika 1.

Vad är din största drivkraft?

-    En del av min forskning handlar om att kunna förändra och göra skillnad för substansbrukare, och en annan del handlar om att det är ett spännande jobb. Jag utmanas varje dag och behöver hela tiden tänka nytt.

Det finns så många områden att arbeta inom när man studerat socialt arbete. Så länge man har ett intresse av samhället i stort så är socialt arbete en passande utbildning."

För vem passar ämnet socialt arbete tycker du?

-    Många av studenterna har en drivkraft att göra skillnad i samhället och att hjälpa människor som har det svårt. Men det behöver absolut inte vara den största drivkraften! Det finns så många områden att arbeta inom när man studerat socialt arbete. Våra studenter erbjuds ett smörgåsbord på både mikro- och makronivå. Så länge man har ett intresse för samhället i stort så är socialt arbete en passande utbildning.

Josefins fem tips till dig som funderar på att forska efter avslutande studier:

  1. För att trivas med att forska behöver man tycka att det är kul att arbeta med ett och samma ämne under en lång tid.
  2. Man behöver också gilla att skriva och att göra research. Det intresset brukar växa fram när man skriver sin C-uppsats.
  3. Ett annat tips för den som är intresserad av att forska är att kolla efter jobb som forskningsassistent på universitetet.
  4. Behåll gärna kontakten med din handledare – det har varit en viktig pusselbit för mig och har hjälpt mig dit jag är idag.  
  5. Och en sista sak som är viktig att komma ihåg: många tänker att ämnet de väljer på sin C-uppsats är avgörande för sin framtida karriär – men det behöver det inte alls vara. Det viktigaste är att man tycker att skrivandet och utmaningen är rolig. Ofta blir ett ämne mer spännande ju mer man fördjupar sig i det. Hittar man bara rätt vinkel kan alla ämnen bli intressanta.
Torbjörn Bildtgård, profilfoto
Torbjörn Bildtgård, Foto: Rickard Kihlström

Väljer du att studera vid Institutionen för socialt arbete får du möta lärare som forskar om samhällsrelevanta ämnen. En av dem är Torbjörn Bildtgård

Berätta lite kort om ditt forskningsområde samt vilka ämnen du undervisar i? 

–    Mitt forskningsområde brukar jag beskriva som ”äldres familjerelationer i förändring”. Det handlar om hur de samhällsomvälvningar som förändrade familjelivet i stora delar av västvärlden på 60- och 70-talen – t.ex. ändrad sexualmoral, ökade skilsmässotal, nya former för samlevnad, ökade valfrihet vad gäller att skaffa barn – har konsekvenser för äldre (de generationer som var unga vuxna för ett halvsekel sedan) idag. 
–    Eftersom jag de senaste åren varit studierektor för den avancerade utbildningen har min undervisning främst koncentrerats till kurser på avancerad nivå. Vid institutionen undervisar jag i socialgerontologi, sexologi, forskningsetik och vetenskapsteori. Störst insatser gör jag på kursen i Vetenskapsteori. 

Vad är det bästa med att undervisa på Institutionen för socialt arbete? 

–    Institutionen för socialt arbete vid SU är en av landets största, med stor forskningskompetens och ett stort utbud av avancerade kurser. Det är lätt att hitta utrymme för sin egen expertis.

Det roligaste med att undervisa på avancerad nivå är att kurserna inte är lika styrda av att ingå i en generalistutbildning som ska passa alla socionomstudenter"

Du undervisar bland annat masterstudenter – berätta gärna lite mer om hur det är att undervisa på avancerad nivå.

–    Det roligaste med att undervisa på avancerad nivå är att kurserna inte är lika styrda av att ingå i en generalistutbildning som ska passa alla socionomstudenter, utan i större utsträckning tillåts följa lärarnas forskningsområden och intressen. Klasserna är också i regel mindre och eftersom studenterna valt kursen och ämnesinriktningen så är de oftast engagerade. I flera fall deltar också studenter med yrkeserfarenhet, vilket bäddar för bra diskussioner. 

Många yrkesarbetande studenter läser mastern för att fördjupa sina kunskaper om ett område som de redan vet en del om eller bredda sig för att kanske kunna byta yrkesinriktning inom det sociala arbetet"

För vem passar det att läsa masterprogrammet i socialt arbete?

–    Det passar för väldigt många. Många yrkesarbetande studenter läser mastern för att fördjupa sina kunskaper om ett område som de redan vet en del om eller bredda sig för att kanske kunna byta yrkesinriktning inom det sociala arbetet. Andra läser för att de är intresserade av ledningspositioner eller utredningsuppdrag. Ytterligare en grupp av studenter vill meritera sig för forskarutbildningen. Speciellt de två senare grupperna har stor nytta av de fördjupade metodkunskaper som masterutbildningen ger.

Hur ser arbetsmarknaden ut för den som har en masterexamen? 

–    Det är svårt att besvara den frågan. Det är inte alla arbetsgivare som ser en masterutbildning i socialt arbete som en fördel som t.ex. ger en högre lön, däremot kan en master öppna dörrar för vissa uppdrag och positioner i arbetslivet. 

Se till att ha tid avsatt för dina masterstudier och ta gärna ett samtal med din chef om du ska arbeta vid sidan av"

Har du något tips till den som funderar på att studera en master i socialt arbete?

–    Se till att ha tid avsatt för dina masterstudier och ta gärna ett samtal med din chef om du ska arbeta vid sidan av. Det kan vara frestande att tänka att det ska gå att bedriva studierna samtidigt med heltidsarbete men erfarenheten visar att det är svårt. En svårighet är också att kurserna har olika upplägg, t.ex. avseende schemaläggning och obligatoriska moment, vilket ska passa med yrkesarbetet. Att ha stöd från sin chef är en stor fördel.
 

Eva Samuelsson. Fotograf: Niklas Björling
Eva Samuelsson är fil. doktor i socialt arbete. 
 
Foto: Niklas Björling

Hej Eva, kan du berätta lite kort om ditt forskningsområde och vad du undervisar i?

– Jag forskar främst om problem med alkohol, narkotika och spel om pengar – hur personer som söker hjälp upplever den vård de erbjuds och hur det sociala arbetet kan organiseras på ett bättre sätt. Min undervisning sker framför allt på termin 5 när studenterna är ute på en 13 veckor lång verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Jag håller även i samtalsövningar där studenterna får utveckla sina färdigheter i att hålla utforskande samtal och ge feedback till varandra.  

Vad är det bästa med att undervisa på institutionen för socialt arbete?

– Att få följa studenternas utveckling är det bästa med att undervisa. Många känner en osäkerhet inför VFU:n och under resans gång händer det väldigt mycket med studenterna. De kommer tillbaka med en större säkerhet i sin yrkesroll. Det är oerhört spännande att få vara del av.

Läs hela intervjun med Eva genom att klicka på länken här nedan:

"Det bästa med att undervisa är att följa studenternas utveckling"

 

Alain Topor. Foto: Eva Dalin
Alain Topor. Foto: Eva Dalin

Hej Alain, kan du berätta lite kort om ditt forskningsområde samt vilka ämnen du undervisar i?

– Min undervisning fokuserar på gränstrakten mellan socialt arbete och psykiatri, men har en tydlig socialvetenskaplig inriktning. Vi problematiserar det medicinska perspektivet på psykiska problem och diskuterar sociala perspektiv på problemens uppkomst och utveckling. Vi tar även upp faktorer som främjar återhämtningsprocesser..
 
Vad är det bästa med att undervisa på institutionen för socialt arbete?

– Många studenter är öppna för att tänka utanför boxen och har ett engagemang i sina studier. Det gäller även många kolleger som bidragit till utvecklingen av socialpolitiken i Sverige.
 
För vem passar ämnet socialt arbete tycker du?

– Det viktigaste är en vilja att hjälpa människor och att se deras problem i ett större sammanhang. Att förändringar kan ske på en individuell nivå, men även på den socialpolitiska nivån.
 

Att engagera sig frivilligt inom socialt arbete kan ge värdefulla erfarenheter


Vad ger det en att studera socialt arbete?

– Studierna ger studenterna en möjlighet att utveckla sina kunskaper i skärningspunkten mellan individen och samhället. 
 
Har du något tips till den som vill studera socialt arbete?

– Sök dig till Institutionen för socialt arbete, men tänk även på hur du skulle kunna engagera dig frivilligt inom detta fält. Det finns många organisationer som är verksamma i Sverige och där de behöver frivilliga krafter, vilket kan ge dig värdefulla erfarenheter.

 

Albano - en unik utbildnings- och forskningsmiljö

Albanotrappan. Foto: Ingmarie Andersson

Mellan 1996 - 2021 låg institutionen för socialt arbete i ett kulturskyddat funkishus vid Sveaplan. 

Nu finns vi i nybyggda campus Albano med moderna undervisningslokaler och mer utrymme för studenterna. Institutionens anställda har sina kontor på plan tre i hus 2 i Albano.

Albano – en unik utbildnings- och forskningsmiljö

 

Vanliga frågor och svar

Student vid Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling

Vad krävs för att komma in på utbildningen och vad kan du egentligen jobba med som socionom? Svaren hittar du här nedan.

 

 

Studier i socialt arbete kan leda dig till en mängd intressanta yrken, inom många olika områden av samhället. Här har vi samlat vanliga frågor från studenter som funderar på att börja studera socialt arbete.

Karriär och arbetsmarknad - vanliga frågor från studenter

 

För att kunna komma in på utbildningen behöver du ha studerat på gymnasiet eller liknande med goda betyg. Det gäller utbildning på alla nivåer – grundutbildning, avancerad nivå och forskarutbildning.

Behörighet och antagning - allmän information och antagningsstatistik 

Behörighet och antagning - vanliga frågor från studenter

Ansökan om byte av studieort/ansökan om antagning till senare del av program kan inte skickas direkt till utbildningsinstitutionen.

Vill du byta till socionomutbildningen vid Stockholms universitet, så söker du in till socionomprogrammet vid Stockholms universitet via www.antagning.se

Den som blir antagen ansöker sedan om tillgodoräknande av tidigare studier, det vill säga tillgodoräknande av de kurser som lästs vid ett annat lärosätes socionomprogram. 

De olika studieorternas utbildningsstruktur skiljer sig åt, vilket innebär att en övergång mellan lärosäten inte är möjlig utan vissa kompletteringar av kurser. Det går därför ytterst sällan att 'hoppa in' på den termin (2, 3, 4 etc) som man skulle ha börjat på om man inte bytt studieort. Istället utformas en individuell studieplan utifrån vilka delkursen man inte kan tillgodoräkna utifrån de tidigare studierna. De tidigare studierna måste i en sammanvägning motsvara innehållet och kursmålen i någon av de delkurser/kurser som finns inom socionomprogrammet på Stockholms universitet för att kunna tillgodoräknas.

Vi gör inga förhandsbedömningar av vad du kan tänkas få tillgodoräkna dig, utan du får inkomma med en ansökan efter att du blivit antagen till socionomprogrammet hos oss.

Vill du ha en socionomexamen behöver du gå socionomprogrammet. Det går inte att komplettera en kandidatexamen i ett annat ämne med kurser för att erhålla en socionomexamen vid Stockholms universitet. Socionomprogrammet har en bunden studiegång och kurserna i programmet kan inte läsas som fristående kurser.

Läs mer om socionomprogrammet vid Stockholms universitet

Ibland får vi kära återseenden från de som läst utbildningen för länge sedan, men som aldrig blev färdig. Är det möjligt att läsa färdigt kurser och få en socionomexamen?

Socionomutbildningen har sett olika ut genom åren, vilket betyder att utbildningen du en gång gick kanske inte längre finns kvar. I vissa fall har examensrätten upphört, så som för Sociala linjen och Socionomlinjen med studieordningar innan 2007, där utbildningen skulle ha varit slutförd senast 30 juni 2015.

Om du inte slutfört din utbildning från dessa ”linjer” eller från de sociala omsorgsprogrammen bör du kontakta studievägledarna på Institutionen för socialt arbete för mer information. Du hittar deras kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

I viss utsträckning kan du ha möjlighet att efter ett ”Återupptagande av studier” , studera efter en individuell studieplan och få en examen enligt utbildningsplan för Socionomprogrammet (med studieordning efter 2007).

Läs mer om återupptagande av studier

 

Kontakt

Studievägledning för termin 1-4 på socionomprogrammet och pedagogiskt stöd
Studievägledning för termin 5-7 på socionomprogrammet samt kurser och program på avancerad nivå
På denna sida