Konferenser och seminarier

Vilka konferenser och forskningsseminarium arrangeras vid Institutionen för socialt arbete? Läs mer här.

Här hittar du information om seminarier och konferenser kopplade till forskning vid Institutionen för socialt arbete. Vissa är mer formaliserade, medan andra snarare är mer lösliga och utan formella konturer.

 

Öppen webbinarieserie med fokus på forskning om socialt arbete

Vill du veta mer om forskningen som bedrivs på Institutionen för socialt arbete? Nu fortsätter vi med serien där våra forskare presenterar sitt arbete via Zoom och du kan vara med var du än befinner dig!

Läs mer om webbinarieserien

 

Feministiskt Socialpolitiskt Seminarium (FemSem) samlar forskare med intresse för feministisk teori, socialt arbete och välfärdsfrågor.

Sammankallande: 

Klara Hussénius

Medlemmar:

Helene BrodinSara ErlandssonKlara HusséniusElin PetersonAnneli StranzRebecka StrandellPetra UlmanenFrancesca Östberg 

 

Under ett antal år har Institutionen för socialt arbete haft en livaktig forskargrupp samlad i Socialpsykiatriska seminariet.

Sammankallande: 

Alain Topor

Medlemmar:

Anne DenhovDavid Matscheck, Katarina Piuva

Forskarna i gruppen har studerat och utvecklat social kunskap om psykiska problems uppkomst och återhämtning och den praktik som utvecklats inom socialtjänsten kring denna fråga. Samverkansfrågor har studerats. Brukarnas erfarenhetskunskap har spelat en viktig roll i denna kunskapsutveckling.

Vi har publicerat forskningsartiklar om: 

  • Boendestöd
  • En tio års uppföljning av personer med en psykosdiagnos, där vi bland annat tittat på deras ekonomi, användning av socialtjänstens och psykiatrins insatser, hantering av läkemedel och återhämtning.
  • En social vardagspraktik
  • Hjälpande professionella relationer
  • Samverkan mellan beroendevård, psykiatrisk vård och socialtjänst
  • Föräldrar till barn med psykiska problem, deras vardagsliv och upplevelser av vården

Gruppen har även under flera år organiserat regelbundna öppna forskardagar på institutionen där olika studiers resultat presenterats för socialarbetare och andra intresserade. Vi har även haft forskardagar med internationella forskare som Stefan Priebe, Bruce Wampold, Larry Davidson och Jerry Tew.

Nu läggs gruppen ner. Men forskning på detta tema fortsätter på institutionen.

Lästips för den intresserade 

 

Allmänt högre seminarium för samtliga institutionens forskare

Varannan tisdag kl.14-15.30 har institutionen seminarier på olika teman. Det kan vara presentation av aktuell forskning inom socialt arbete, pedagogiska seminarier eller liknande.

Sammankallande: 

Lars Brännström och Petra Ulmanen 

Program vårterminen 2023

 

 

På denna sida