Profiles

Sibel Korkmaz

Sibel Korkmaz

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-16 32 65
E-post sibel.korkmaz@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 618
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

 

Jag är socionom och påbörjade min doktorandutbildning hösten 2016. Mitt avhandlingsprojekt handlar om våld mellan ungdomar i nära relationer, och belyser därmed våld i ungdomars 'romantiska' relationer. 

 

Huvudhandledare: Carolina Överlien
Biträdande handledare: Stefan Wiklund 

 

Jag har tillsammans med Nicole Ovesen, Uppsala universitet, grundat nätverket Network for Research on Violence, ett interdisciplinärt nätverk som samlar doktorander och nyligen disputerade forskare som forskar om våld i Norden (i skrivande stund 41 forskare). Är du intresserad av att delta i nätverket? Maila för mer info.

 

Publikationer

Korkmaz, S. (in press) Youth Intimate Partner Violence in Sweden - Prevalence and Young People’s Experiences of Violence and Abuse in Romantic Relationships (dissertation) Stockholm: US-AB

Korkmaz, S. (in press) Youth Intimate Partner Violence: Barriers and Bridges during the Ending Process Journal of Gender-based Violence

Korkmaz, S. (2021) Youth Intimate Partner Violence. I Devaney, J., Bradbury-Jones, C., Macy, R.J., Överlien, C. & Holt, S. (red.) The Routledge International Handbook of Domestic Violence and Abuse New York: Routledge

Korkmaz, S., Överlien, C., & Lagerlöf, H. (2020). Youth intimate partner violence: prevalence, characteristics, associated factors and arenas of violence. Nordic Social Work Research, 1-16.

Överlien, C., Hellevik, P. M., & Korkmaz, S. (2020). Young Women’s Experiences of Intimate Partner Violence–Narratives of Control, Terror, and Resistance. Journal of family violence, 35(8), 803-814.

Korkmaz, S. and Överlien, C. (2019) Responses to youth intimate partner violence: the meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience Journal of Youth Studies 23(3), 371-387.

Korkmaz, S.  (2018) Research on Teenage Intimate Partner Violence within a European Context: Findings from the literature. I Holt, S. Øverlien, C. & Devaney, J. (red.) Responding to Domestic Violence. Emerging Challenges for Policy, Practice and Research in Europe. London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers

Gottzén, L. & Korkmaz, S. (2013) Killars våld mot tjejer i nära relationer: Familjers och vänners responser. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Korkmaz, S. (2012) ”Är det bara jag som hittar på?” Unga kvinnors berättelser om våld i nära relationer: Betydelsen av kön och ålder för identitetsskapande och det sociala nätverkets responser och det sociala nätverkets responser (Magisteruppsats). Linköping: Avd. för socialt arbete, LiU

 

Konferenspresentationer 

Internationella konferenser

ECDV, Oslo, Norge, 1-4 september 2019

'Kjærestevold i Norden', Oslo, Norge, 18 juni 2019

SSWR, San Fransisco, USA, 16-20 januari 2019

ISPCAN, Prag, Tjeckien, 2-5 september 2018

Offaly Domestic Violence Support Service, Tullamore, Irland, december 2017 Pathways to Resilience IV, Kapstaden, Sydafrika, 14-16 juni 2017

 

Nationella konferenser & seminarier

Tredje konferensen om svensk barnavårdsforskning, via zoom, december 2020

Digital konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, oktober 2020

Konferens om våld mellan ungdomar i nära relationer, Karlstad, februari 2020

Konferens om våld mellan ungdomar i nära relationer, Stockholm, februari 2020

Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta, Malmö maj 2019

Konferens om våld mellan ungdomar i nära relationer, Malmö november 2018

Seminarium vid centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala november 2018

Nationell kvinnofridskonferens, Stockholm maj 2018

Konferens om våld mellan ungdomar i nära relationer, Göteborg februari 2018

 

Hösten 2017 spenderade jag på University College Dublin, Dublin, Irland, där jag läste ett par doktorandkurser.

 

 

 

 

 

Undervisning

Jag har undervisat på fältstudiekursen (t3), masterkursen 'Våld i nära relationer - barn, familjer och samhällets responser', ,masterkursen 'Barn & Unga II', handledd verksamhetsförlagd utbildning (t5), samt handlett c-uppsatser

Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa