Stockholms universitet

Sibel KorkmazUniversitetslektor

Om mig

 

Jag är socionom och Fil. dr i socialt arbete. Jag disputerade våren 2021 med en avhandling om våld i ungas nära relationer, en avhandling jag vann Barnafridspriset för årets avhandling 2020-2021 med.

 

Jag jobbar vidare med våld i ungas nära relationer i flera projekt:

 

> Ett projekt som fokuserar på SiS-placerade ungdomars erfarenheter av våld i en egen 'romantisk' relation, ett projekt som jag bedriver tillsammans med Peter Andersson. Projektet finanserias av Brottsoffermyndigheten. 

> Ett projekt som fokuserar på det ideella stöd som samhället erbjuder unga som utsatts för eller utövat våld. Projektet leds av professor Carolina Överlien och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten. Projektet har redovisats i en rapport som finns HÄR

> En delstudie i det större projektet Barnets färd i den sociala barnavården som fokuserar på socialtjänstens arbete med våld i ungas nära relationer. Barnets färd leds av professor Stefan Wiklund och finansieras av Fortes satsning på tillämpad välfärdsforskning.

> Ett projekt som särskilt fokuserar på sexuellt våld i ungas nära relationer. Projektet 'Drawing the Line' leds av Carolina Överlien och är hemmahörande vid NKVTS i Oslo, Norge. Det finansieras av det norska justitiedepartementet. 

 

Jag har tillsammans med Nicole Ovesen, Uppsala universitet, grundat nätverket Network for Research on Violence, ett interdisciplinärt nätverk som samlar doktorander och nyligen disputerade forskare som forskar om våld i Norden (i skrivande stund 50 forskare). Är du intresserad av att delta i nätverket? Maila för mer info.

 

Publikationer

Korkmaz, S (2021) Youth Intimate Partner Violence in Sweden - Prevalence and Young People’s Experiences of Violence and Abuse in Romantic Relationships (dissertation) Stockholm: US-AB

Korkmaz, S. (in press) Youth Intimate Partner Violence: Barriers and Bridges during the Ending Process Journal of Gender-based Violence

Korkmaz, S. (2021) Youth Intimate Partner Violence. I Devaney, J., Bradbury-Jones, C., Macy, R.J., Överlien, C. & Holt, S. (red.) The Routledge International Handbook of Domestic Violence and Abuse New York: Routledge

Korkmaz, S., Överlien, C., & Lagerlöf, H. (2020). Youth intimate partner violence: prevalence, characteristics, associated factors and arenas of violence. Nordic Social Work Research, 1-16.

Överlien, C., Hellevik, P. M., & Korkmaz, S. (2020). Young Women’s Experiences of Intimate Partner Violence–Narratives of Control, Terror, and Resistance. Journal of family violence, 35(8), 803-814.

Korkmaz, S. and Överlien, C. (2019) Responses to youth intimate partner violence: the meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience Journal of Youth Studies 23(3), 371-387.

Korkmaz, S.  (2018) Research on Teenage Intimate Partner Violence within a European Context: Findings from the literature. I Holt, S. Øverlien, C. & Devaney, J. (red.) Responding to Domestic Violence. Emerging Challenges for Policy, Practice and Research in Europe. London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers

Gottzén, L. & Korkmaz, S. (2013) Killars våld mot tjejer i nära relationer: Familjers och vänners responser. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.

Korkmaz, S. (2012) ”Är det bara jag som hittar på?” Unga kvinnors berättelser om våld i nära relationer: Betydelsen av kön och ålder för identitetsskapande och det sociala nätverkets responser och det sociala nätverkets responser (Magisteruppsats). Linköping: Avd. för socialt arbete, LiU

 

Konferenspresentationer 

Internationella konferenser

Barents Youth Conference, via zoom, augusti 2021

IPVI, via zoom, 10-11 juni 2021 

ECDV, Oslo, Norge, 1-4 september 2019

'Kjærestevold i Norden', Oslo, Norge, 18 juni 2019

SSWR, San Fransisco, USA, 16-20 januari 2019

ISPCAN, Prag, Tjeckien, 2-5 september 2018

Pathways to Resilience IV, Kapstaden, Sydafrika, 14-16 juni 2017

 

Nationella konferenser, seminarier & föreläsningar

Barnafridskonferensen, januari 2022

Konferens om våld i ungas nära relationer, Länsstyrelsen Västra Götaland, januari 2022

Konferens om våldsprevention, Stockholms stad, november 2021

Konferens om våldsprevention, Unizon mfl., november 2021

Nätverksmöte med tema våld i ungas nära relationer, Utväg Skaraborg, november 2021

Föreläsning om våld i ungas nära relationer, mucf, novemeber 2021

Föreläsning om våld i ungas nära relationer, Lidingö stad, oktober 2021 

NCK-dagarna, NCK, oktober 2021 

Konferens om våld i ungas nära relationer, Länsstyrelsen Gävleborg, oktober 2021

Föreläsning om våld i ungas nära relationer, Stockholms stad, september 2021 

Föreläsning om våld i ungas nära relationer, myndighetssamverkan för kvinnofrid, NCK, september 2021 

Konferens om våld i ungas nära relationer, Länsstyrelsen Örebro, augusti 2021 

Föreläsning om våld i ungas nära relationer, RFSU, maj 2021

Tredje konferensen om svensk barnavårdsforskning, via zoom, december 2020

Digital konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer, oktober 2020

Konferens om våld mellan ungdomar i nära relationer, Karlstad, februari 2020

Konferens om våld mellan ungdomar i nära relationer, Stockholm, februari 2020

Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta, Malmö maj 2019

Konferens om våld mellan ungdomar i nära relationer, Malmö november 2018

Seminarium vid centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala november 2018

Nationell kvinnofridskonferens, Stockholm maj 2018

Konferens om våld mellan ungdomar i nära relationer, Göteborg februari 2018

Offaly Domestic Violence Support Service, Tullamore, Irland, december 2017

 

Hösten 2017 spenderade jag på University College Dublin, Dublin, Irland, där jag läste ett par doktorandkurser.

 

 

 

 

 

Undervisning

Jag har undervisat på fältstudiekursen (t3), masterkursen 'Våld i nära relationer - barn, familjer och samhällets responser', ,masterkursen 'Barn & Unga II', handledd verksamhetsförlagd utbildning (t5), samt handlett c-uppsatser

Forskningsprojekt