Profiles

Sibel Korkmaz

Sibel Korkmaz

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-16 32 65
E-post sibel.korkmaz@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 618
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

 

Jag är socionom och påbörjade min doktorandutbildning hösten 2016. Mitt avhandlingsprojekt handlar om våld mellan ungdomar i nära relationer, och belyser därmed våld i ungdomars 'romantiska' relationer. 

 

Huvudhandledare: Carolina Överlien
Biträdande handledare: Stefan Wiklund 

 

Forskning

Inom ramen för mitt avhandlingsarbete har jag för tillfället skrivit två publikationer: 

Korkmaz, S.  (2017) Research on Teenage Intimate Partner Violence within a European Context: Findings from the literature. In Holt, S. Øverlien, C. & Devaney, J. (eds.) Responding to Domestic Violence. Emerging Challenges for Policy, Practice and Research in Europe. Jessica Kingsley Publishers

 

Korkmaz, S. and Överlien, C. (2019) Responses to youth intimate partner violence: the meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience Journal of Youth Studies

 

Jag har presenterat forskningsresultat på följande internationella konferenser: 

Pathways to Resilience IV, Kapstaden, Sydafrika, 14-16 juni 2017

ISPCAN, Prag, Tjeckien, 2-5 september 2018

SSWR, San Fransisco, USA, 16-20 januari 2019

'Kjærestevold i Norden', Oslo, Norge, 18 juni 2019

ECDV, Oslo, Norge, 1-4 september 2019

 

Jag har även presenterat forskningsresultat på konferenser i Sverige:

 'Barn och unga som brottsoffer- forskning som ger praktisk nytta', arrangerad av Brottsoffermyndigheten i Malmö maj 2019

Nationell kvinnofridskonferens, arrangerad av nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid i Stockholm maj 2018

Konferens om våld mellan ungdomar i nära relationer, arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götaland februari 2018

Konferens om våld mellan ungdomar i nära relationer, arrangerad av Länsstyrelsen i Skåne november 2018

 

Hösten 2017 spenderade jag på University College Dublin, Dublin, Irland, där jag läste ett par doktorandkurser.

 

Tidigare publikationer:

Gottzén, L. and Korkmaz, S. (2013) Killars våld mot tjejer i nära relationer: Familjers och vänners responser Stockholm: Ungdomsstyrelsen

 

Undervisning

Jag har undervisat på fältstudiekursen (t3) samt masterkursen 'Våld i nära relationer - barn, familjer och samhällets responser'

 

 

Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa