Stockholms universitet

Tentamen

Information på denna sida gäller tentamenstillfällen i universitetets centralt administrerade skriv- och lärosalar. En skriftlig tentamen är en av flera examinationsformer. Du skriver tentamen i en skrivsal, på skrivpapper eller på en dator, som ett delmoment av din kurs. Om du inte får godkänt resultat på din tentamen, finns det möjlighet att göra om den – då benämns den som omtentamen.

Studenter vid Stockholms universitet ska ta del av de regler som gäller för tentamensskrivningar: Regler för salstentamen vid Stockholms universitet 

 

Anmälan till tentamen och omtentamen

Föranmälan är obligatorisk och krävs för att delta vid tentamen samt omtentamen. Det betyder att du måsta anmäla dig i förväg, annars får du inte delta. Föranmälan ska göras via studenttjänsten i Ladok innan tentamenstillfället (länk till inloggningssida: student.ladok.se). Kontakta din institution för att ta reda på när anmälan stänger i Ladok. Anmäl dig i god tid och kontrollera att du är anmäld, samt kontakta din institution innan anmälan stänger om det uppstår några problem vid anmälan. För att få delta vid tentamen måste du kunna visa upp giltig ID-handling vid tentamenstillfället. 

Följande fysiska originalhandlingar med aktuell giltighetstid är godkända som identitetsbevis:

 • Giltigt pass (ej provisoriskt)
 • Giltigt svenskt nationellt id-kort
 • Giltigt svenskt körkort
 • Giltigt svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket
 • Giltigt nationellt ID-kort utfärdat till medborgare i ett EU/EES-land

Utländskt körkort, skattekort, uppehållstillståndskort, digitalt id-kort, e-legitimationer och andra slags ID-kort godkänns inte som identitetsbevis.

Information om vilken skrivsal du tilldelats kommer att vara synligt på ditt eller kursens schema (https://schema.su.se) senast 2 dagar innan tentamensdatumet – klicka på schemaposten för tentamen i schemat och följ länken rubricerad ”Salsplacering (tentamen)”. Läs mer under rubriken ”Din placering vid tentamen” nedan för en utförlig beskrivning.

Avanmälan

Om du inte ska genomföra en tentamen är det viktigt att du avanmäler dig. För att undgå kostnader som bokning av värdar och salar samt kopiering av material i samband med en tentamen, behöver avanmälan normalt ske senast 10 dagar innan tentamen. Avanmäl dig gärna även efter att sista anmälningsdagen passerat eftersom vi trots redan uppkomna kostnader kan omfördela vissa resurser. Du avanmäler dig via student.ladok.se 

Tentamen skrivs anonymt

När du anmäler dig till en papperstentamen tilldelas du en anonymiseringskod och den ska du ange på alla dina inlämnade skrivpapper vid tentamenstillfället. Du ska alltså INTE skriva ditt namn och personnummer. 

Anpassad examination

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om stöd och anpassningar för din studiesituation. Du gör din ansökan via webbsidan: nais.uhr.se

För att fullfölja ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker en varaktig funktionsnedsättning. När du har skickat in din ansökan kommer du att bli kontaktad av en samordnare. Efter ditt samtal med samordnaren kan du få ett intyg i Nais med rekommenderade stödåtgärder. Du kan därefter kontakta din studievägledare på din institution och visa ditt intyg. Ta reda på vad som gäller vid institutionen för anmälan om stöd vid tentamen. Tentamensservice får inför tentamenstillfället information från institutionen om vilket stöd/anpassning du beviljats och placerar dig i rätt lokal och på rätt plats. Du hittar information om hur du söker fram din placering under rubriken ”Din placering vid tentamen”. På sidan som visar din placering visas endast ordinarie skrivtid och de vanligaste stödformerna som beviljats dvs. förlängd skrivtid, enskilt rum eller mindre grupp. Övriga stöd som beviljats kommer att erbjudas på plats på dagen för tentamen av tentamensvärden.

Skicka din ansökan om stöd så snart du är antagen till din utbildning. Då kan du redan vid kursstart informera din institution om ditt behov av stöd. Mer information studera med funktionsnedsättning

Processbild: Vad student behöver göra för att få tillgång till anpassad tentamen.

 

Tentera en gammal kurs

Kontakta institutionen om du önskar skriva en tentamen för en kurs som inte längre ges, om du inte är registrerad på kurstillfället eller om du inte längre har ett aktivt studentkonto.

Fusk och otillåtna hjälpmedel

Inför tentamen får du information om de hjälpmedel som är tillåtna vid tentamen. Tentamensvärdarna informerar om vilka hjälpmedel som är tillåtna. Mobiltelefon/Smart Watch är aldrig ett tillåtet hjälpmedel. Se därför noga över så att du inte har några personliga tillhörigheter som är otillåtna, vare sig vid skrivplatsen eller i dina fickor. Tentamensvärdarna övervakar vid tentamen och har i uppdrag att säkerställa att samtliga studenter skriver tentamen under lika villkor och kommer därför att skriva en anmälan om misstanke om fuskförsök i det fall de upptäcker otillåtna hjälpmedel. Om det föreligger misstanke om fusk, blir studenten och institutionen informerad om det. Mer information vad gäller fusk och plagiat

Utlämning av skrivna tentamen

Utlämning av skrivna tentamen sker på respektive institution. Ta med dig din anonymiseringskod när du hämtar ut din tentamen. Resultatet på tentamen ser du i Ladok.

 

Inspera Assessment är ett system som förutom Exia används för digital salstentamen vid Stockholms universitet. Här nedan kan du läsa om hur du kan förbereda dig för salstentamen med Inspera. Vill du veta hur Stockholms universitet delar information med Inspera läs mer på sidan: Digitala verktyg och tjänster

Förberedelse inför tentamen

Inloggningsuppgifter

Du behöver ditt användarnamn och lösenord till universitetskontot. Detta är detsamma som används för att logga in i exempelvis Athena. Det är viktigt att du kontrollerar att du kan logga in på: Insperas inloggningssida innan du kommer till tentamen. Om du inte är inskriven som student på Stockholms universitet kommer institutionen att ordna inloggningsuppgifter åt dig.

Behöver du återställa lösenord hittar du instruktioner här: Glömt lösenord - universitetskonto. Ändra gärna till ett lösenord som du lätt kommer ihåg. Om du inte kan ditt lösenord när du är i tentasalen så kan vi inte garantera att du får IT-support på plats och då riskerar du att inte kunna genomföra din tenta. 

Demotenta

För att förbereda dig inför tentamen finns demotenta för studenter när du loggat in i Inspera under fliken Demotenta. Förutom att visa de frågetyper som finns och hur de fungerar ges du också möjlighet att testa de inbyggda hjälpmedel som kursansvarige kan aktivera i Inspera;

 • Kontrast
 • Text till tal
 • Textstorlek
 • Stavningskontroll

Om du märker problem med en tentamen/demotentan - byt webbläsare.

På tentamensdagen

Du får logga in i Inspera direkt när du sätter dig vid din tilldelade plats. Klicka på ’Mina tentor’ för att se de tentor som du är anmäld till. Du kommer sedan få ett lösenord för att kunna börja skriva tentan när tentamensvärden meddelar att du får börja. Tentamen skrivs anonymt så du ska inte ange ditt personnummer eller namn. När du är klar, kom ihåg att lämna in tentamen och logga ut. Det är viktigt att du lämnar in tentamen innan sluttiden för tentamen.

 

Information om vilken skrivsal du har tilldelats plats i hittas i ditt eller kursens schema på: https://schema.su.se genom att följa stegen nedan. OBS! Ditt personliga schema visar endast scheman för kurser som du är registrerad på för innevarande termin. Om du är anmäld till en omtenta från föregående termin, så söker du upp kurstillfället och kurskoden för terminen i fråga under avancerad sökning på: https://schema.su.se.

 1. I schema-raden som avser tentamen visas en länk i kolumnen "Tentamenssal". Är tentamen schemalagd i flera lokaler visas samma länk i flera rader. Har du prenumeration på schemat visas även länken där, i beskrivningsfältet för tentamens kalenderpost. Klicka på länken.
 2. En webbsida med tentamensdetaljerna öppnas. För att se din salsplacering ange i rutan "Student id" ditt 12-siffriga personnummer med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD–XXXX) och klicka sedan på den gröna knappen "Se schema".

OBS! Salsplaceringen blir synlig tidigast 5 och senast 2 kalenderdagar (inklusive röd- och helgdagar) innan en tentamen. Din plats i salen anslås vanligtvis på en lista i anslutning till salen.

 

Kartor och vägbeskrivningar (pdf:er) till de centralt administrerade skriv- och hörsalarna i Frescati.
Brunnsvikssalen – Södra huset, i korridoren mellan Hus A och B, plan 5 (pdf)
Laduvikssalen – Södra huset, ovanför Universitetsbiblioteket, plan 6 (pdf)
Ugglevikssalen – Södra huset, Hus E, plan 5 (pdf)
Värtasalen – Ovanför Universitetsbiblioteket på plan 6 (bredvid Södra huset) (pdf)

Hörsal 2-11 – Södra huset, i korridoren som sammanbinder Hus A-E på plan 3:

Vägbeskrivning till hörsalar A2-F11 (528 Kb)

Enskilda skrivrum för anpassad tentamen – Södra huset, Hus B, plan 3:

Skrivrum på B3 (580 Kb)

Lärosalar i Frescati Södra huset Hus A–F:

Lärosalar i Södra huset, Hus A – F (635 Kb)

 

 
 • Kom i god tid före starttid för tentamen. Det första insläppet börjar cirka 30 minuter innan start. Giltig ID-handling ska uppvisas. Tentamensvärds anvisningar ska följas vid insläpp och under hela tentamen. Det andra insläppet sker 30 minuter efter ordinarie starttid. Studenter som anländer efter att 30 minuter av skrivtiden passerat får inte delta vid tentamen.    
 • Väskor och ytterkläder placeras på anvisad plats. Elektronisk utrustning såsom mobiltelefon, smartwatch, öronsnäckor m.m. ska vara helt avstängd (ej flygplans-/tyst läge) och placeras på anvisad plats.  
 • Användning av medtagna öronproppar sker under eget ansvar. Studenten kan inte hänvisa till att hen inte kunde ta del av muntlig information som ges i skrivsalen när hen har öronproppar isatta. Det är vanliga, enkla öronproppar i skumgummi som finns att köpa på apotek som godkänns. Vid kontroll som kan förekomma även under pågående tentamen, kan studenter bes att ta ut öronpropparna ur öronen och klämma på dem så att det syns att de är av skumgummi. 
 • Placera ID-handling väl synlig på bordet framför dig. Penna och sudd tar studenten med. Datorer finns i skrivsalen vid digital tentamen. 
 • Ingen student får lämna skrivsalen under de första 30 minuterna.
 • Under tentamen gäller tystnad. Det är förbjudet att prata eller på annat sätt kommunicera, med andra studenter under pågående tentamen. Detta gäller även vid inlämning av tentamenshandlingar och signering av deltagarlistan och tills att man lämnat salen. 
 • Endast en student i taget får besöka toaletten. Student som ska besöka toaletten måste först skriva sitt namn och klockslag på avsedd lista. Efter toalettbesöket ska studenten återigen ange klockslag på listan.
 • Innan tentamenshandlingarna lämnas in för en papperstentamen: - skriv sidnummer, anonymiseringskod och datum på alla papper som lämnas in.  Vid digital tentamen, kontrollera att tentamen har lämnats in. Om det behövs instruktioner för att lämna in blankt, kontakta en tentamensvärd. Det är viktigt att skriva under deltagarlistan innan man lämnar salen. 
 • Det är tillåtet att ta med enklare förtäring och dryck som ska placeras synligt på bordet. Tänk på att inte störa andra med prasslande ljud från förpackningar. Undvik att ha på dig starka dofter och parfymer samt ta med nötter då dessa kan vara känsligt för allergiker.

Om något är oklart – fråga gärna tentamensvärden.
Lycka till!
 

 

Har du frågor angående tentamen som gäller schema, anmälan etc.?
Vänligen kontakta kurs- eller studieadministratören vid din institution.

Kontakt institutioner och centra

Har du frågor angående samordning och logistik kring genomförandet av tentamen?

Vänligen kontakta Tentamensservice via e-post: tentamensservice@su.se

Tentamensservice samordnar tentamenstillfällen i de centralt administrerade skriv- och lärosalarna, tar emot beställningar från institutionerna, schemalägger tentamenstillfällen, hanterar fördelning av de studenter som anmält sig till tentamen och även fördelning av tentamensvärdar i skrivsalarna. Tentamensservice tar inte emot externa tentander. Vi hänvisar till de kommunala lärcentra som ingår i NITUS. 

På denna sida