Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, fattade i oktober beslut om bidrag inom den första utlysningen inom ramen för det tioåriga nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning.

Två postdokbidrag om vardera två miljoner kronor beviljades forskare vid Stockholms universitet:

Anton Andersson vid Institutet för social forskning får stöd för projektet ”Exkludering av etniska minoriteter från arbetsmarknaden – vilken roll spelar sociala nätverk?”

Karl Gauffin vid Centre for Health Equity Studies (CHESS) får stöd för ”Egenföretagande, prekärt arbete och ojämlikhet i hälsa i Sverige”.