Johan Rockström är föreståndare för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet
Johan Rockström är föreståndare för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.
 

Projektet tar sig an två övergripande vetenskapliga utmaningar; (1) att utveckla en tvärvetenskaplig modell för att studera interaktionerna mellan den sociala världen och den biofysiska planeten och (2) att introducera icke-linjärt tänkande och social-ekologiska "tipping points" i studier av framtiden.

– Vi har gått in i en ny geologisk epok, Anthropocene, där ”världen” har blivit den dominerande kraften av förändring på ”planeten”. Det är därför av stor betydelse att vi fördjupar vår förståelse för hur dessa två interagerar, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap och föreståndare för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, som leder forskningsprojektet.

”Vi behöver börja tänka icke-linjärt”

Projektet vill också introducera icke-linjärt tänkande och processer i globala studier. Våra samhällen och vår världsekonomi är uppbyggda på antagandet om att samhället och klimatet utvecklas långsamt, linjärt och därmed förutsägbart. Samtidigt visar vetenskapen allt mer att långa perioder av linjära och långsamma förändringar abrupt och irreversibelt kan tippa över till perioder av snabb och djup förändring, så kallade ”tipping points” eller tröskeleffekter. Det gäller ekosystem, klimat och samhällssystem.

– Trots att vi idag har mycket starka och växande belägg för att icke-linjära processer är vanliga och ofta även normen, som till exempel sociala och ekologiska kriser, så har vi mycket svårt att ta in icke-linjärt tänkande i våra utvecklingsanalyser och modeller.

Forskningsprojektet ska försöka integrera de viktigaste icke-linjära tröskeleffekterna i en ny generation av tvärvetenskapliga globala modeller, så kallade ”Earth system-modeller”. Forskarna ska till exempel försöka svara på när vi kommer nå trösklar som kan leda till skiften från långsam och linjär förändring till snabb och icke-linjär förändring, om utvecklingen fortsätter som den gör idag. De ska också försöka svara på hur biosfären kommer reagera om vi tillåter att jordens medeltemperatur ökar med 2 grader Celsius.

– Mänskligheten har aldrig tidigare stått inför den utmaning vi står inför idag. Att undvika abrupta förändringar i jordsystemet kommer kräva sociala transformationer som vi aldrig tidigare har upplevt.

Tror på fossilfri världsekonomi

För att vi ska uppnå målen i klimatavtalet från Paris krävs att vi har en fossilfri världsekonomi från 2050-2070 och framåt. Johan Rockström tror inte att det är omöjligt att vi lyckas med det.

– Vi ser många tecken på hur innovationer och ny teknologi utvecklas exponentiellt. Exempelvis dubbleras mängden förnybar energi i världen var 5-6:e år (vind och sol i huvudsak). Den takten har pågått i cirka 10 år. Det är en exponentiell – icke-linjär – teknologisk förändring. Hittills står förnybar energi för endast cirka 2-3 procent av världens totala energiproduktion, men fortsätter den exponentiella utvecklingen av förnybar energi i samma takt som idag så har vi en 100 procent förnybar energivärld till 2050.

Det beviljade ERC-bidraget innebär otroligt mycket för forskningsområdet, enligt Johan Rockström.

– Det ger oss möjlighet att tillsammans med kollegor runt om i världen utveckla den tvärvetenskapliga forskningen inom global hållbar utveckling, och framförallt fördjupa förståelsen av icke-linjära risker och möjligheter. För första gången har vi möjlighet att integrera abrupta social-ekologiska förlopp i global modellering, till stöd för beslut om vägar till en hållbar utveckling, och hur vi ska nå FN:s nya globala mål för hållbar utveckling (SDG-målen). Det är en globalt utmanande och spännande tid vi har framför oss!

Läs mer: Tre ERC Advanced Grant till universitetet