Marie Evertsson, professor vid Institutet för social forskning, har tilldelats ett ERC Consolidator Grant om 2 miljoner euro under 5 år för sitt projekt GENPARENT: Revealing Sources of Gendered Parenthood: A multi-method comparative study of the transition to parenthood in same-sex and different-sex couples.

Maries forskningsprojekt ska följa samkönade och heterosexuella par som skaffar barn, för att jämföra hur de fördelar föräldraledighet och betalt arbete samt vilka konsekvenser det får för deras yrkeskarriärer. I projektet ingår också intervjuer med par som väntar och får barn. Marie leder projektet som involverar forskare i Nederländerna och USA och kommer, tillsammans med postdoktorer och doktorander, även analysera de nordiska länderna.

- Det här projektet kommer ge oss helt nya möjligheter att undersöka betydelsen av genus, föräldraskap och ekonomiska incitament för arbetsfördelningen i par. Det ger oss möjligheter att lära mer om normer och det som vi tidigare ofta slentrianmässigt kallat könsroller, säger Marie Evertsson.

Någon motsvarande studie av liknande omfattning har aldrig tidigare genomförts.