Stockholms universitet logo, länk till startsida

Artskyddsjuridik

Webbinarium

Datum: torsdag 11 november 2021

Tid: 14.00 – 16.30

Plats: Zoom

Webbinarium på temat "Artskyddsjuridik - Nya förslag på effektivt och rättssäkert artskydd" som ägde rum 11 november 2021.

I somras presenterade Artskyddsutredningen sitt betänkande Skydd av arter – vårt
gemensamma ansvar. Utredningens uppdrag var att se över artskyddsförordningen
så att regelverket effektivt och rättssäkert skyddar djur‐ och växtarter i enlighet med
Sveriges EU‐rättsliga åtaganden samtidigt som det värnar och stärker den privata
äganderätten i skogen och säkerställer ett rättssäkert, tydligt och lättillgängligt
regelverk.

Betänkandet har skapat mycket debatt. På seminariet diskuterade vi:

  • Vad är ett effektivt skydd av biologisk mångfald i skogen?
  • Vilket handlingsutrymme har Sverige enligt internationell‐ och EU rätt för att skydda arter i skogen?
  • Hur kan artskyddet bli rättssäkert och ta hänsyn till markägarnas behov och intressen?

PROGRAM

Välkomst

Presentationer

Diskussion

Moderator: David Langlet, professor i miljörätt, Uppsala