Stockholms universitet

En inkluderande och hållbar svensk arbetsrätt

Seminarium

Datum: fredag 26 november 2021

Tid: 10.00 – 15.00

Välkommen till slutseminarium för forskningsprojektet "En inkluderande och hållbar svensk arbetsrätt - vägen framåt" som finansierats av Vetenskapsrådet.

Syftet med forskningsprojektet har varit att förklara varför dagens arbetsrätt inte kan ge ett heltäckande skydd inom de tre studerade områdena och föreslå alternativa rättsliga lösningar för att få till stånd en inkluderande och hållbar arbetsrätt som är anpassad till en förändrad arbetsmarknad. 

Seminariet är uppdelat i två sessioner. På förmiddagen (kl. 10:00-12:00) hålls föredraget på svenska och handlar om kriminalisering som medel att säkra anständiga arbetsvillkor. På eftermiddagen (kl. 13:30-15:30) hålls föredraget på engelska och har Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling som utgångspunkt. 

Seminariet är öppet för alla och det kostar inget att delta. Anmäl dig senast den 19 november.

Läs mer och anmäl dig