Stockholms universitet

Mot en prioritering för uttalsundervisning i svenska som andraspråk

Webbinarium

Datum: tisdag 9 november 2021

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Zoom

Mara Haslam, universitetslektor vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, höll ett digitalt högre seminarium.

På de högre seminarierna vid Institutionen för språkdidaktik presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av våra egna forskare och forskare som gästar oss.

Mara Haslam

Högre seminariet ISD - tisdag 9 november 2021

Mot en prioritering för uttalsundervisning i svenska som andraspråk

Mara Haslam är universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
 

 

Abstract

Uttal (inklusive intonation, betoning, accent, osv) är viktigt för kommunikation, men alla uttalsaspekter väger inte lika mycket för förståbarheten, det vill säga hur lätt det är att förstå en talare. Förståbarhet skiljer sig från hur mycket brytning en person talar med. Få talare av svenska som andraspråk kommer att låta precis som de som har svenska som modersmål, men med fokuserad uttalsundervisning kan deras uttal förstås bra. Klassrumstid är dock dyrbar. Lärare vill därför veta vilka uttalsdrag de ska lägga tid på i sin uttalsundervisning och vilka de kan bortse från.

Jag presenterar resultat från en studie som undersöker förhållandet mellan konsonanters och vokalers längd i betonade svenska stavelser. Varje betonad stavelse i svenska måste ha antingen en lång vokal med följande kort konsonant eller en kort vokal med lång följande konsonant, representerade som V:K eller VK:. Kvantitetsförhållandet undersöktes akustiskt. Resultaten visar att förhållandet mellan vokallängd och konsonantlängd (snarare än till exempel själva vokallängden eller konsonantlängden i sig) är det som bäst förklarar förståbarheten hos modersmålstalare, för ord med en stavelse.

I seminariet diskuterar jag även kring andra brytningsdrag som kan vara viktiga för förståbarhet, och redogör för planerade studier kring dessa.