Stockholms universitet logo, länk till startsida

Seminarium om boken "Gruvans makt"

Seminarium

Datum: fredag 10 december 2021

Tid: 13.00 – 14.10

Plats: Campus Albano, Hus 2, Lärosal 16

Boken "Gruvans makt" bygger på forskningsprojektet "Organizing rocks" som Tommy Jensen, Stockholm Business School/Företagsekonomiska institutionen, och Johan Sandström, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå Tekniska Universitet, utfört under åren 2015-2020.

Program:

13.00   Introduktion av seminariet

13.05   Forskningsprojektet Organizing Rocks: Tommy Jensen
13.15   Läsare om Gruvans makt,
            Anna Storm. Professor, Linköping Universitet, Tema
            Mikael Holmqvist. Professor, Stockholm Universitet, Företagsekonomi
13.45   Diskussion
14.10   Seminariet avslutas

I forskningsprojektet och i boken beaktas människan i hela hennes tillvaro och gränser sätts inte vid en persons yrkesroll, kön, klass, etnicitet, politisk hemvist, sexuell läggning, arbetsbeskrivning, arbetsdag, karriär med mera.

Läs mer om boken "Gruvans makt"