Ny bok Gruvans makt

En gång i tiden satt gruvnäringen och Kiruna ihop, ett ömsesidigt beroende som ändrats med tiden.

Men vad händer när gruvbolaget inte behöver Kirunaborna i samma utsträckning? När bolaget mer och mer förlitar sig på arbetskraft i form av fly-in fly-out?
När fast anställda kan ersättas av entreprenörer? När allt färre händer behövs för att få upp malmen?

Gruvans makt

Boken Gruvans makt bygger på forskningsprojektet Organizing rocks som Tommy Jensen, Stockholm Business School, och Johan Sandström, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå Tekniska Universitet, utfört under åren 2015-2020.

I forskningsprojektet och i boken beaktas människan i hela hennes tillvaro och gränser sätts inte vid en persons yrkesroll, kön, klass, etnicitet, politisk hemvist, sexuell läggning, arbetsbeskrivning, arbetsdag, karriär med mera. Sara Lidmans Gruva har varit en tydlig referenspunkt och de människor som är med i boken är fullt kapabla att berätta om sina liv och sina situationer. Dessa personer är duktiga etnografer.