Stockholms universitet logo, länk till startsida

Spikfika: Jakob Ulenius

Evenemang

Datum: måndag 13 juni 2022

Tid: 14.30 – 15.00

Plats: Personalrummet, plan 6, Frescativägen 54

Kl. 14.30 i personalrummet.

Titel på avhandlingen: Maskulinitetens mening. En fenomenologisk undersökning av den psykoterapeutiska situationen.

Jakob Ulenius berättar kort om avhandlingen, och det bjuds på fika.

Välkommen!