Stockholms universitet logo, länk till startsida

Workshop: The North-South Epistemic Network meeting

Workshop

Startdatum: onsdag 1 juni 2022

Tid: 09.00

Slutdatum: torsdag 2 juni 2022

Tid: 17.00

Plats: C307, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

Denna workshop riktar sig till forkare inom nätverket för internationellt samarbete kring forskning om epistemicitet och diskurs. Temat för workshoppen är evidentialitet, det vill säga den språkliga kategori som indikerar kunskap om något.

Forskning om epistemicitet är ett nytt och dynamiskt område inom lingvistik, som omfattar studier av evidentialitet (informationskälla), epistemisk modalitet (övertygelse, eller brist på det), egoforicitet (inblandning i den beskrivna situationen) eller förbindelse (förhållandet mellan samtalspartner) och många andra uttryck, vars beskrivning fortfarande är under utveckling. Under de senaste åren har detta studieområde blivit mer och mer uppmärksammat. 

Genom detta möte på Stockholms universitet initieras ett institutionsövergripande och internationellt samarbete mellan individuella forskare, forskargrupper och institutioner.

Läs mer om workshoppen och se programmet på vår engelska sida