Intellektuellas ansvar - Akademikers deltagande i samhällsdebatt och aktivism

Seminarium

Datum: torsdag 18 april 2024

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Hörsal 9

Vilket ansvar har vi som  intellektuella, akademiker och forskare, att ta ställning och agera utifrån vår forskning?

Är det tillräckligt att uppfylla den tredje uppgiften genom att skriva populärvetenskapliga artiklar och hålla föreläsningar öppna för allmänheten? Kan det i några situationer vara relevant att som forskare gå längre och även delta i aktivism? Och i så fall vilken typ av aktivism? Finns det risk att tappa trovärdighet som forskare om en tar ställning genom att medverka  till exempel civil olydnadsaktioner?

Demonstration med mikrofon i fokus.
Hur ser forskare och akademiker på deltagande i aktivism? Foto: Mihajlo Maricic.

 

Viktiga frågor att diskutera, i synnerhet i tider som dessa. Därför har vi bjudit in tre forskare som var och en utifrån sitt forskningsfält reflekterar kring sina erfarenheter av att delta i samhällsdebatten samt hur de ser på sin roll som akademiker och aktivism. 

Inbjudna talare är:

Anna Lundberg, rättssociologiska institutionen, Lunds universitet. 
Maria Tengö, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet. 
Tobias Linné, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. 
 

Upplägg
13:00-13:10 Inledning
13:10-13:45 Maria Tengö: Mandat att bidra till samhällsförändring? Hållbarhetsforskning i samverkan.
13:45-14:20 Anna Lundberg: Angiverilagen och universiteten – var står vi?
14:20-14:40 Kaffe
14:40-15:15 Tobias Linné: Värre än IS-terrorister!” Djurrättsaktivism i universitetsmiljö. 
15:15-16:00 Paneldiskussion med möjlighet för publikfrågor.

Varmt välkomna!