”Hårdare tag mot ungdomar riskerar ge motsatt effekt”

Professor Tove Petterson vid Kriminologiska institutionen i Dagens Nyheter tillsammans med åtta andra forskare från Stockholms universitet.

Regeringen vill se fler tvångsomhändertagna barn, inrätta ungdomsfängelser och utreda en sänkning av straffmyndighetsåldern. Det ideologiska skiftet bygger på naiva antaganden om hur man kommer åt ungdomskriminalitet. Förslagen kommer att få bred påverkan på socialtjänstens arbete med barn och familjer, skriver åtta forskare vid Stockholms universitet.

Läs debattartikeln på Dagens Nyheter.